LAASDPS ir AAD pasirašė Kolektyvinę sutartį

Tarp LAASDPS Filialo  AAD ir Aplinkos apsaugos departamento 2020-02-12 pasirašyta įstaigos Kolektyvinė sutartis.

Pasirašydamas sutartį LAASDPS pirmininkas E. Puodžiukas akcentavo – pasirašyta įstaigos Kolektyvinė sutartis yra puikus socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo pavyzdys. Ši sutartis parodė – kad įstaigos administracija nėra abejinga jos darbuotojams, darbuotojų socialinių garantijų ir geresnių darbo sąlygų užtikrinimui. Profesinė sąjunga, pasirašydama sutartį su departamento administracija sutarė, kad plėtos socialinę partnerystę ir skatins bendradarbiavimą tarp AAD ir LAASDPS Filialo, sprendžiant ekonominius bei socialinius klausimus. Sieks aukštesnio darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbuotojų saugos, sveikatos ir kitų darbo sąlygų lygio gerinimo. Taip pat kolektyvinėje sutartyje sutarta suteikti didesnes darbo ir socialines garantijas Departamente dirbantiems profesinės sąjungos nariams, įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką ir keliant visuomenes pasitikėjimą aplinkos apsaugos sistema, derinti abiejų sutartį pasirašiusių šalių interesus.

„Šis sąlyginai nedidelis žingsnis, manau, daro didelį postūmį įstaigos raidoje, nes nuo šiol ne tik vieni kitiems kelsime reikalavimus, bet ir būsime įsipareigoję laikytis sutartų vertybių. Tai tikrai vertas triūso rezultatas, todėl džiaugiuosi ir linkiu, kad abipusis susitarimas suteiktų didesnes galimybes veikti ir mėgautis bendrais įstaigos pasiekimais,“ – pasirašydamas sutartį sakė AAD direktorius Vaidas Laukys.

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) Filialas AAD (toliau LAASDPS Filialas) jau pirmo Filialo Poskyrių vadovų susirinkimo 2018-11-23 metu sudarė darbo grupę Kolektyvinės sutarties su darbdaviu, t.y. Aplinkos apsaugos departamentas (toliau AAD) ruošimui. Iš pradžių sunkiai sekėsi ruošti sutarties projektą, todėl darbo grupės sudėtis buvo pakeista. Jau 2019-05-07 pirmą Kolektyvinės sutarties projekto variantą svarstymui  pateikė darbo grupės nariai Kristina Malaiškaitė ir Tadas Joniškis. Gegužės mėnesį LAASDPS Filiale buvo labai intensyviai svarstomas šis projektas, sulaukta daug nuomonių, pasiūlymų, pakeitimų, kreiptasi į Valstybinę darbo inspekciją ir gavus iš jos atsakymą 2019-06-05 Poskyrių vadovų susirinkime Kristina Malaiškaitė pristatė Kolektyvinės sutarties projekto pirmą darbinį variantą, dėl kurio vėl buvo diskutuojama, projektas papildomas, derinamas su NPPSS teisininkais ir jau birželio 20 d. kreipiamasi į darbdavį, dėl darbo grupės AAD Kolektyvinės sutarties parengimui sudarymo.

AAD 2019-07-11 d. įsakymu Nr. AAD-134 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta AAD darbo grupė Kolektyvinės sutarties rengimui, į kurią paskiriami AAD darbuotojai: Lina Virvilienė (vadovė), Živilė Gasiulienė, Laimute Vitalienė ir Ieva Usavičienė.

LAASDPS valdyboje buvo patvirtinti įgaliojimai LAASDPS Filialo atstovams Romualdui Sližauskui, Kristinai Malaiškaitei, Onai Verikienei, Tadui Joniškiui.  2019-08-01 įvyksta pirmas bendras darbo grupės posėdis Kolektyvinei sutarčiai rengti.

Darbo grupė Kolektyvinei sutarčiai rengti susirinkusi į pirmą posėdį.

Darbo grupė dirbo gana intensyviai, buvo organizuoti 7 bendri darbo grupės susirinkimai, daug diskutuota, keistasi nuomonėmis, bendrauta nuotoliniu būdu, dėl teisės aktų taikymo kreiptasi į Valstybinę darbo inspekciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Finansų ministeriją. Suderinus visas pozicijas 2020-02-12 buvo pasirašyta Kolektyvinė sutartis.

Sutarties pasirašymas AAD

 „Šis sąlyginai nedidelis žingsnis, manau, daro didelį postūmį įstaigos raidoje, nes nuo šiol ne tik vieni kitiems kelsime reikalavimus, bet ir būsime įsipareigoję laikytis sutartų vertybių. Tai tikrai vertas triūso rezultatas, todėl džiaugiuosi ir linkiu, kad abipusis susitarimas suteiktų didesnes galimybes veikti ir mėgautis bendrais įstaigos pasiekimais,“ – pasirašydamas sutartį sakė AAD direktorius Vaidas Laukys.