Archyvas: Liepa 2014

Situacija nedžiugina, bet AM kanclerio pažadas šiek tiek ramina

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai birželio 16 d. susitiko su Aplinkos ministerijos (AM) atstovais Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja Agne Murauskaite ir Aplinks apsaugos valstybinės kontrolės politikos skyriaus vedėju Vytautu Eidikoniu norėdami aptarti opius klausimus dėl darbo laiko apskaitos ir reagavimo į aplinkosauginius pranešimus, priskirtų kai kuriems aplinkosaugininkų padaliniams.

Susitikimo metu tikėtasi sužinoti AM poziciją, kaip ji vertina AM pavaldžių institucijų šiuo metu vykdomus budėjimus ištisą parą, pastarojo darbo apskaitą, darbuotojų socialines garantijas vykdant AM pavedimus. Tačiau pageidaujamo atsakymo nesulaukėme. Profsąjungos atstovai dar kartą išdėstė savo pastabas ir siūlymus, o AM atstovai pažadėjo pateikti argumentuotą atsakymą į jas.

Priminsime, kad tiek susitikimų su AM atstovais metu, tiek raštu LAASDPS ne kartą yra išdėsčiusi savo poziciją šiais itin aktualias klausimais. Labai svarbu pasiekti abiem pusėms primitinus susitarimus ir juos įgyvendinti. Profesinė sąjunga siekė ir sieks, kad darbuotojai jaustųsi socialiai apsaugoti, žinotų, kokios teisės ir galimybės jiems yra užtikrinamos. Tačiau nei dėl darbo laiko apskaitos, nei dėl reagavimo į pranešimus ištisą parą  AM dar nėra pateikusi savo pozicijos.

To pasėkoje turime prieštaringą situaciją, kai viena iki šiol vykdyta, bet kritikuotina, reagavimo į pranešimus tvarka keičią kitą nuo liepos 1 d. turėjusią įsigalioti, bet dar tik rengiamą, tvarką – Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašą (Aprašas). Dėl pastarosios situacijos ir rengiamo Aprašo LAASDPS taip pat pateikė savo argumentus AM. Naujai rengiamame Apraše naujai steigiamas Pranešimų priėmimo centras ne organizuoja viso reagavimo į pranešimus proceso, kaip buvo anksčiau diskutuojama ir manoma, bet atlieka daugiau statistinį vaidmenį, nenumatyta, kokioje veiklos teritorijoje pareigūnai privalo veikti, numatomos kompetencijos atskirais atvejais nesutampa su pareigūnų vykdomom funkcijom, ar reaguoja į pranešimus vienas pareigūnas ar ekipažas iš dviejų, už kokį maksimalų pasirengimo vykdyti kontrolę laikotarpį pareigūnams bus mokamas įstatyme numatyto dydžio priedas, kaip bus vykdoma darbo laiko apskaita ir pats darbo organizavimas, kai pareigūnas reaguodamas į pranešimą privalės atlikti patikrinimą tarkime iki paryčių, kaip tada bus su kitos dienos darbo laiku, ir t.t.

LAASDPS ir AM atstovų diskusija aukščiau minėta tematika pratęsta birželio 30 d., kurioje dalyvavo ir pats AM kancleris Robertas Klovas. Situacija nedžiugina, bet šiek tiek ramina, kad AM kancleris pripažįsta paminėtas pastabas, sutinka su profsąjungos argumentais ir patikino, kad dar šią savaitę LAASDPS bus pateiktas atsakymas raštu. Apie išvadas bus informuoti ir regionų aplinkos apsaugos departamentų vadovai. AM kancleris taip pat pritarė LAASDPS siūlymui pasidomėti kolegų Estijos aplinkosaugininkų patirtimi reaguojant į aplinkosauginius pranešimus ištisą parą. Šią funkciją jie vykdo, mūsų žiniomis, daugiau, kaip dešimtį metų.

LAASDPS informacija