Archyvas: Kovas 2018

LAASDPS ataskaitinėje konferencijoje aptarti veiklos rezultatai

Kategorija: Naujienos

Praėjusios savaitės pabaigoje Marijampolės savivaldybėje vyko Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) ataskaitinė konferencija. Į ją susirinko ne tik profesinės sąjungos narių deleguoti atstovai, bet ir svečiai –  Seimo narys ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel.

V. Laukys: didžiausią dėmesį skyrėme reformų stebėsenai

Pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą, LAASDPS pirmininkas sakė, kad pernai didžiausias dėmesys buvo skirtas vykstančioms reformoms.

„Stebėjome Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų – Regionų aplinkos apsaugos departamentų, miškų urėdijų, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir kt. – pertvarkų procesus, siekėme užtikrinti narių teisėtus interesus. Siekiant užtikrinti skaidrų reformų procesą, dalyvavome ministerijos darbo grupėse. Inicijavome susitikimus su aplinkos ministru, kitais ministerijos atstovais, jų metu išsakėme opiausius aplinkosaugininkams klausimus ir siekėme konstruktyvių jų sprendimų. Paraleliai ieškojome sprendimų Vyriausybėje ir Seime. Tęsėme derybas su ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties, visai neseniai derybas pavyko užbaigti, dalyvavome Darbo tarybų steigime ir veikloje, ėmėmės priemonių galimai neteisėtiems vadovų veiksmams sustabdyti kai kuriose įstaigose“, – sakė V. Laukys.

Plačiau apie kolektyvines sutartis skaitykite čia: Su Aplinkos ministerija susitarta dėl šakinės kolektyvinės sutarties

LAASDPS atstovai teikė siūlymus ir aplinkos apsaugą vykdančių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui – atlygis neturėtų nusileisti su viduriniu išsilavinimu dirbančio policijos pareigūno atlyginimui ir siekti mažiausiai 700 Eur, atskaičius mokesčius.   

Nepaisant pasiektų rezultatų, V. Laukys teigia, kad išlieka ir tam tikros rizikos.

„Vis dar turime problemą su reagavimo į aplinkosauginius pranešimus po darbo laiko ir švenčių dienomis. Būdravimui trūksta žmogiškųjų resursų, vis dar nepadidintas būdravimo tarifas nuo 10 iki 20 proc., kaip tai numato naujasis Darbo kodeksas. Neįgyvendinta centralizuota konsultacijų aplinkosaugos klausimais sistema. Atskiri Regionų aplinkos apsaugos departamentai skirtingai supranta ir organizuoja būdravimą. Didžioji dalis aplinkosaugininkų aprūpinti lauko uniformomis, tačiau yra trūkumų dėl pilnos komplektacijos, neišspręstas jų atnaujinimas, vis dar neparengtos paradinės uniformos.

Pokyčiai laukia ne tik įstaigų, bet ir visos valstybės tarnybos

2018 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime registruotas Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1596. Projektu siekiama pritaikyti arba kitaip reguliuoti kai kuriuos aspektus, aktualius įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui , numatyti valstybės tarnautojų išeitinių išmokų, atleidimo ir kt. pakeitimus.

NPPSS sutinka ne su visais siūlymais, todėl jau yra pateikęs savo siūlymus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektui. Plačiau apie profesinių sąjungų siūlymus skaitykite čia. Artimiausiu metu planuojama siūlymus aptarti su vidaus reikalų ministru, susitikime turės galimybę dalyvauti ir LAASDPS atstovai.

NPPSS, kuriam priklauso ir LAASDPS, vadovas V. Banel pristatė Valstybės tarnybos įstatymo numatomus pokyčius, jų įtaką valstybės tarnautojo darbui, veiklai ir garantijoms.

„Kalbant apie darbo užmokesčio sistemą, projekte numatoma, kad pareigybės nebus skirstomos į A ir B lygius, kategorijas. Vietoje pareigybių kategorijų, bus nustatoma 10 pareigybių grupių. Kiekviena pareigybės grupė turės atitinkamą pareiginės algos koeficientų kiekį. Be to, neliks priedų už kvalifikacinę klasę, keisis darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Planuojama mažinti išeitines išmokas tarnautojams kai kuriais atleidimo pagrindais.

Naujovių atsiras ir valstybės tarnautojų vertinimo sistemoje. Neliks vertinimo „patenkinamai“, įvertinus „labai gerai“, minimalus pareiginės algos koeficiento kėlimas sieks per 0,5 dydžio, maksimalus – 1,5 dydžio. Neeilinis vertinimas galės būti atliekamas ne daugiau kaip 1 k. per metus. Bus sudaromos tarnybinės veiklos vertinimo komisijos, tačiau tarnybinės veiklos vertinimo išvada ten nagrinėjama tik esant valstybės tarnautojo ar priimančio į pareigas asmens prašymui. Įvertinus nepatenkinamai, valstybės tarnautojui gali būti sumažintas pareiginės algos koeficientas (ne daugiau kaip 0,5 dydžio)  arba valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų“, – apie nuostatas kalbėjo V. Banel.

Plačiau su Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia.

Seimo narys Vytautas Bakas konferencijos dalyvius taip pat informavo apie galimus pokyčius valstybiniame sektoriuje, sektoriaus veiklos vertinimą, galimas rizikas, nepotizmo lygį valstybės institucijose ir įstaigose. Anot jo, svarbūs pokyčiai turėtų atverti daugiau galimybių uoliai dirbantiems valstybės tarnautojams, sumažinti netinkamą lėšų panaudojimą valstybiniame sektoriuje, juos sutaupant ir panaudojant darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.

V. Banel: dabar yra tas laikas, kai reikia imtis svarbių sisteminių darbų

NPPSS vadovas konferencijos metu sakė, kad Lietuvos šimtmetis – simbolinė proga imtis ryžtingų darbų ir vienyti pareigūnus bendriems tikslams. V. Banel drąsino pareigūnus veikti ir teigė, kad buvimas profesinės sąjungos nariu, atstvou nėra lengvas darbas, todėl svarbu būti drąsiems ir pasiruošti atremti visus iššūkius.

„Vidaus tarnybos pareigūnų atlygio sistemos atskyrimas nuo Valstybės tarnybos įstatymo buvo tikslingas. Juo siekta Vidaus reikalų ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms suteikti gerokai platesnes galimybes kelti darbo užmokestį. Vien bazinio dydžio didinimas, apie kurį dažnai kalbama aplinkos apsaugos sistemoje, iš esmės problemos nesprendžia. Be to, tam reikalingos didelės lėšos, mat dydis turi būti keliamas visiems valstybės tarnautojams.

Aplinkos apsaugos sistemos pareigūnai ir juos vienijančios profesinės sąjungos turi iš esmės susitarti, kokio konkretaus atlyginimų padidėjimo tikimasi, ir to tikslingai siekti. Vidaus reikalų sistemoje atsirado „Programa 1000”, pagal kurią pradedantis pareigūnas 2020 m. turi uždirbti mažiausiai 1000 eurų, atskaičius mokesčius. Tokiu keliu jau suka ir medikai, mokytojai. Tai galėtų būti ir aplinkosaugininkų kelias. Susitarus dėl konkretaus tikslo, galima kalbėti ir apie priemones, tokias kaip darbo užmokesčio atskyrimas nuo valstybės tarnybos, pareigūnų vertinimai ir tam skirtas finansavimas. Ne mažiau svarbu užtikrinti maksimalią vykdomų reformų stebėseną ir kontrolę“, – sakė V. Banel.

Anot NPPSS vadovo, šiuo metu taip pat intensyviai ieškoma aplinkosaugos sistemos partnerių užsienio valstybėse: „Turime kaupti gerąją patirtį tam, kad galėtume ministerijoms, valdžios atstovams teikti konkrečius siūlymus su pavyzdžiais, pasiteisinusiais kitose valstybėse“.

Profsąjunga dėl aplinkosaugininkų darbo sąlygų gerinimo tarėsi su ministru

Kategorija: Naujienos

Praėjusią savaitę Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys aplinkosaugininkams aktualius klausimus dar kartą aptarė su aplinkos  ministru Kęstučiu Navicku.

Susitikimo metu aptarta Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) prijungimo prie Aplinkos apsaugos departamento eiga, praeitais metais aplinkosaugininkų kelti siūlymai ir klausimai, – aplinkos apsaugos kontrolės planavimas, specializacijos atitinkamose srityse, funkcijų diferenciacija pagal patikrinimų sudėtingumą, konsultavimo aplinkosauginiais klausimais mechanizmas, reagavimo į aplinkosauginius pranešimus tobulinimas, darbo krūvio vertinimo poreikis, atlyginimo didinimo poreikis ir kiti. LAASDPS pirmininko Vaido Laukio teigimu, susitikime išsklaidyti gandai ir netiksli informacija, susijusi su vykdomomis reformomis RAAD. Paneigtos klaidingos nuomonės, jog LAASDPS ruošiasi trukdyti planuojamoms reformoms.

V. Laukys teigia, kad didelė dalis praeitais metais keltų klausimų ir siūlymų buvo apsvarstyti, išgirsti, padarytos arba dar daromos tam tikros korekcijos. Dalies klausimų sprendimai susiję su šiuo metu vykdomomis pertvarkomis, todėl jų įgyvendinimo bus imamasi tik antrame pusmetyje. 

Vykstant RAAD reorganizacijai, kyla nemažai neaiškumų, tačiau juos siekiama spręsti ir veiklą vykdyti skaidriai bei prasmingai. Tuo tikslu LAASDPS atstovas yra įtrauktas į Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę, turi galimybę tiesiogiai dalyvauti jos veikloje ir teikti siūlymus. Ši galimybė išnaudojama, LAASDPS nariams teikiama visa turima informacija, be to, esant reikalui, organizuojami papildomi posėdžiai su atitinkamais aplinkosaugos sričių specialistais.

Aplinkos ministro Kęstučio Navicko teigimu, vsi inspektoriai, norintys likti aplinkosaugos sistemoje, tikrai turės šią galimybę, o taupymas vyks tik valdymo ir bendrųjų funkcijų atžvilgiu. Minisitras užtikrino, kad darbuotojų nuogąstavimai dėl neaiškumų bus išsklaidyti, o į rūpimus klausimus bus pateikti atsakymai.

Susitikimo metu išsklaidyti neaiškumai ir užtikrinta, kad reformomis siekiama ne tik efektyvumo, bet ir darbuotojų saugumo bei kompetencijos išsaugojimo. V. Laukys džiaugiasi, kad LAASDPS atstovai yra girdimi, todėl tikimasi sulaukti teigiamų pokyčių sistemoje. 

Susitarta su Aplinkos ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties

Kategorija: Naujienos

Praėjusią savaitę Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai su Aplinkos ministerijos derybininkais tarėsi dėl Šakinės kolektyvinės sutarties aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje. Profesinės sąjungos atstovai džiaugiasi, kad susitarti pavyko ir artimiausiu metu bus galima planuoti sutarties pasirašymą.

„Nuo pirminio kolektyvinės sutarties projekto pristatymo jau praėjo daugiau nei porą metų. Per tą laiką pasikeitė Aplinkos ministerijos vadovybė, kelis kartus keitėsi ir ministerijos derybininkų sąstatas. Be to, buvo priimta naujoji Darbo kodekso redakcija, todėl teko iš naujo peržiūrėti kai kurias esmines sutarties projekto nuostatas”, – apie sunkią pradžią pasakoja LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

Nepaisant visų iššūkių, LAASDPS derybininkams pavyko sutarti dėl šakinės kolektyvinės sutarties sąlygų su Aplinkos ministerija. Iki sutarties pasirašymo, anot profesinės sąjungos atstovų, liko vos keletas formalumų ir suderinimų su kitomis institucijomis.

„Sutartis sudarys palankesnes sąlygas socialiniam dialogui plėtoti, padės gerinti darbuotojų socialines garantijas ir, žinoma, tai bus paskata eiti toliau ir siekti, kad kiekvienoje aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioje įstaigoje būtų tariamasi dėl įstaigos lygio kolektyvinės sutarties. Jose bus galima dar smulkiau numatyti garantijas darbuotojams”, – teigia V. Laukys.

Ištrauka iš Darbo kodekso

Pažymėtina tai, kad vadovaujantis naujojo darbo kodekso nuostatomis kolektyvinės sutartys yra išimtinė profesinių sąjungų teisė. Manau, kad tokiomis priemonėmis ir siekiama, kad darbuotojai burtųsi į profsąjungas, keltu jiems rūpimus klausimus ir siektų jų efektyvaus įgyvendinimo.

Profsąjunga ėmėsi Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojų problemų sprendimo

Kategorija: Naujienos

Praėjusią savaitę Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai lankėsi Merkinėje, kur susitiko su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato direkcijos  darbuotojais ir profsąjungos nariais.  Vizito metu su įstaigos direktoriumi Eimučiu Gudelevičiumi ir darbuotojais diskutuota apie darbo sąlygas, galimas pertvarkas saugomų teritorijų srityje ir kitus svarbius klausimus.

Diskusijų metu paaiškėjo, kad tikrai yra spręstinų klausimų dėl darbuotojų darbo sąlygų, darbo vertinimo.

„Nepaisant vadovo geranoriško požiūrio į darbuotojų keliamus klausimus ir pozityvaus nusiteikimo juos spręsti, darbuotojams trūksta informacijos ir grįžtamojo ryšio. Manau, kad vizitas buvo naudingas abiems pusėms. Sutarėme, kad balandžio pradžioje darbuotojai apsitars tarpusavyje dėl jiems rūpimų klausimų, įsivertins prioritetines sritis ir susitikę su vadovu aptars galimybes  jiems spręsti”, – po susitikimo sakė LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

Dzūkijos nacionalinio parko  ir Čepkelių rezervato direkcijos  Gamtos  skyriaus ekologė Onutė Grigaitė teigia, kad susitikimo metu paaiškėjo kiek yra daug sąlyčio taškų, o bendras gėris kuriamas kartu diskutuojat, ieškant abiems pusėms priimtino sprendimo. 

„Nors kol kas apčiuopiamo rezultato ir neturime, turime konkretų planą, ką darysime toliau. Susitikimas padrąsino ir mus pačius – darbuotojus. Dabar, manau, bus gerokai lengviau išsakyti savo nuomonę, kelti problemas, teikti siūlymus“, – viliasi O. Grigaitė.

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai

Kategorija: Naujienos

Kiekvienas dirbantysis pagal įstatymą iki gegužės 1 d. turi teisę iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti paramai. Asmeniui nepaskirstant šios mokesčio dalies, ji išdalinama labiausiai paramos reikalaujančioms sritims.

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) teikia įvairialypę pagalbą aplinkosaugos pareigūnams ir siekia optimalaus resursų naudojimo. Organizacija orientuota į kokybiškos aplinkos išsaugojimą ir puoselėjimą bei tuo besirūpinančių pareigūnų motyvacijos užtikrinimą.

Kviečiame Jus ir Jūsų šeimos narius prisidėti prie Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos veiklos. Tai galite padaryti pervesdami iki 2% savo pajamų mokesčio iki 2018 gegužės 1 d. Tik kartu su Jumis galime kurti saugią Lietuvą, kurioje pareigūnai gautų orų darbo užmokestį, būtų tinkamai aprūpinti ir apmokyti.

Skirt paramą paprasta. Tereikia užpildyti FR0512 formą.

Formos pildymo instrukcija:

Laukeliuose 1, 2, 3V, 3P, 4 – yra užpildomi asmeniniai deklaruojančio asmens duomenys.

Laukelis 5 – nurodomi 2017 metai.

Laukeliuose 6S, 6A, 7S, 7A pasirenkate ką norite remti.

Kiti laukeliai:

E1 – gavėjo tipas: pasirenkama „2 – Paramos gavėjas“

E2 – nurodomas įmonės kodas

E3 – pildyti nebūtina

E4 – nurodoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis procentais (ne daugiau 2% vienam ar visiems gavėjams kartu).

E5 – pildyti nebūtina. Jei norite, ateinančiais metais nesiusti šios deklaracijos, bet norite, kad parama būtų skirta tiems patiems paramos gavėjams nurodykite metus iki kurių ši deklaracija galios.

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos kodas (E2 laukelis) – 302623077

Tam, kad parama pasiektų konkretų adresatą deklaracijoje pakanka nurodyti tik paramos gavėjo įmonės kodą, kurio tikrumą galima pasitikrinti internete.

Paramos gavėjų duomenis galite pasitikrinti čia.

Elektroninio deklaravimo sistema

Taisyklės

LAASDPS sveikina su kovo 11-ąja

Kategorija: Naujienos

Kolegos, pareigūnai,

Prieš 28 metus mus vienijo troškimas būti laisviems ir patiems spręsti savo likimą. Visada išsaugokime šią ypatingą Kovo 11-osios dvasią ir didžiuokimės, kad esame laisvos Lietuvos piliečiai! Būkime piietiški, nelikime abejingi pilietinėms pareigoms ir jauskime, kad Lietuva prasideda nuo kiekvieno iš mūsų.

Turėkime Lietuvą tokią, kurioje būtų visada gera gyventi – saugią, tvirtą ir nepriklausomą. 

LAASDPS

Su Tarptautine moters diena

Kategorija: Naujienos

Mielos moterys, kolegės,

Įvairiaspalvių gėlių žiedai kasmet priartina pavasarį. Žydėkite kaip tos gėlės, būkite laimingos, mylinčios ir mylimos, gerbiamos ir vertinamos. Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajonėms skleidžiasi sparnai. Saulės, širdžių šilumos, laimės šiandien ir visada. Su Tarptautine moters diena!

LAASDPS