INFORMACIJA APIE VALDYBOS POSĖDĮ

Kategorija: Naujienos

Informuojame, kad 2019-04-08 įvyko LAASDPS valdybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio, Alytaus ir Utenos regionų valdybos nariai, profesinės sąjungos narė, dirbanti AAA (Saulė Anisimovienė).

Posėdžio metu priimti sprendimai dėl LAASDPS filialo Aplinkos apsaugos agentūroje įkūrimo (šiuo metu LAASDPS yra 14 narių iš AAA).

Valdybos nariai pristatė situacijas regionuose. Priimtas sprendimas apskųsti AAD prie AM raštą dėl darbo sąlygų pakeitimo vienam iš Akmenės aplinkos apsaugos inspekcijos darbuotojų; taip pat, iškilus poreikiui, nutarta Vilniaus rajono aplinkos inspekcijos darbuotojui suteikti teisininko, priklausančio LAASDPS, teisinę konsultaciją.

Valdyba priėmė sprendimą kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl susitikimo su naujai paskirtuoju aplinkos ministru – sudaryta LAASDPS komanda iš įvairių AM pavaldžių įstaigų narių, kurie pristatys ministrui profesinei sąjungai/nariams aktualius klausimus, susijusius su Šakinės kolektyvinės sutarties atnaujinimu, finansavimo problemomis, pertvarkos metu kylančiais neaiškumais, teiks siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

Valdybos posėdyje peržiūrėtos ir mokesčio NPPSS ir EUROCOP proporcinės dalys.

Atsistatydinus iš valdybos narių E. Puodžiukui, pritarta laikino nario iki konferencijos iš Utenos regiono išrinkimui ir jo kandidatūros teikimo valdybai.

SKIRK PARAMĄ LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ PROFESINIAI SĄJUNGAI

Kategorija: Naujienos

Gyventojai, neišleisdami papildomai nė cento, gali paskirti iki 1 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Šiais metais gyventojai nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų gali paskirti tokias jau sumokėto pajamų mokesčio dalis:

iki 2 proc. − šiems paramos gavėjams:

− Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir/ar

meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

iki 1 proc. − politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;

iki 1 proc. − profesinėms sąjungoms ir/ar profesinių sąjungų susivienijimams.

SVARBU ŽINOTI:

Pervedant 1 proc. deklaruoti savo pajamų nereikia, deklaruoja tik tie, kas privalo tai daryti dėl kitų pagrindų
(dirba valstybės tarnyboje, vykdo individualią veiklą ir t.t.).

Seimas nuo 2019 m. leido skirti papildomą 1 proc. savo GPM išskirtinai profsąjungoms. Iš viso galite skirstyti net 4 proc. savo GPM (2 proc. paramos gavėjams, 1 proc. politinėms partijoms ir 1 proc. profesinėms sąjungoms).

Jeigu anksčiau, pvz., pernai, skyrėte dalį GPM profesinei sąjungai, dėl pasikeitusios skiriamos GPM dalies PS ne iš 2% paramos gavėjams, siekiant šiemet paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, būtina patikslinti 2018 m. ar anksčiau pateiktą prašymą (FR0512 forma), kuriame buvo įrašyti profesinei sąjungai ir/ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriami 2 proc. (ar mažesnė dalis) pajamų mokesčio, apskaičiuoto nuo 2019 m. ir vėlesniais metais gautų pajamų.

Jei neturite galimybės pateikti internetu, galite įteikti popierinę prašymo formą tiesiogiai valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui arba nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Pagal gyvenamą vietą.

IKI GEGUŽĖS 1 D

TAI GALITE PADARYTI PER KELIAS MINUTES:

-Elektroniniu būdu prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) deklaravimas.vmi.lt Surasti prašymo formą FR0512 versija 04.

-Užpildyti savo duomenis, nurodyti gavėjo kodą 3, įvesti mūsų profsąjungos įmonės kodą 302623077, bei mokesčio dalies dydį 1% skirti iki 2022 mokestinio laikotarpio.

FR0512 v04 formos pildymo pavyzdys

Sveikiname su šventėmis

Kategorija: Naujienos

Būsimojo aplinkos ministro laukia sunkūs darbai, bet jie negalės būti vykdomi eilinių pareigūnų sąskaita

Kategorija: Naujienos

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, bandydamas spręsti švietimo sistemos bėdas, vienu šūviu, atrodo, pabandė nušauti tris zuikius. Tarp kurių pateko ir Aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai teigia, kad naujojo ministro, kad ir kas juo taptų, laukia ne tik sunkūs darbai tęsiant sistemos pokyčius, tačiau ir akyli socialiniai partneriai, stebintys, jog reformos nevyktų eilinių tarnautojų sąskaita.

„Visų pirma noriu pasakyti, kad ministras Navickas turbūt buvo vienintelis aplinkos ministras, iš tiesų nemažą dėmesį skyręs socialinio dialogo stiprinimui sistemoje. Mes, kaip profesinė sąjunga, jautėmės tikrais partneriais, buvome įtraukti į sprendimų priėmimą. Be to, ministro komanda ėmėsi stagnavusios aplinkos sistemos reformų, pradėjo jos skaidrinimą. Pabaigti šių darbų K. Navickui nepavyko, labai tikiuosi, kad atėjus naujam ministrui pokyčiai nesustos”, – sako Judita Liukaitytė-Kukienė, laikinoji LAASDPS vadovė. Skaityti toliau

Aplinkos apsaugos departamente įsteigtas LAASDPS filialas

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) valdyba įsteigė filialą Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos. Anot profesinės sąjungos, jau patvirtinti filialo nuostatai, priimtas nutarimas dėl pirmo organizacinio susirinkimo sušaukimo ir aptarti kiti svarbūs organizaciniai klausimai.
Iki reorganizacijos veikę LAASDPS skyriai Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, pastariesiems netekus juridinio asmens teisių bei reorganizavus prijungimo būdu, neteko iki tol turėto LAASDPS skyrių statuso. Pagal naujai patvirtintus nuostatus buvę skyriai tampa LAASDPS Aplinkos apsaugos departamento filialo poskyriais, veikiančiais regioniniu principu.
Profesinė sąjunga kviečia aktyviai jungtis į organizacijos gretas bendriems siekiams: pagerinti socialines, ekonomines bei darbo sąlygas. Skaityti toliau

Pasirašyta aplinkosaugos šakos kolektyvinė sutartis

Kategorija: Naujienos

Šiandien, birželio 5 d., pasirašyta Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinė sutartis. Tikimasi, kad sutartis padės plėtoti ir stiprinti socialinę partnerystę, užtikrinti tinkamas sistemos darbuotojų darbo sąlygas, didinti jų atlyginimus, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti ir kt.

Sutartį pasirašė aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), kuriam priklauso Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS), pirmininkas Vladimir Banel.

V. Banel pasidžiaugė, kad sutarties pasirašymui pasirinkta simbolinė Pasaulinė aplinkos apsaugos diena ir ragino tęsti pradėtus sisteminius pokyčius. „Tikiuosi, kad, bendradarbiaujant su bendruomene, pavyks priimti tvarius sprendimus ir įvykdyti esminius pokyčius aplinkosaugos sistemoje“.

Ministras K. Navickas teigė, kad ir be sutarties su profesine sąjunga aplinkosaugos sistemos problemos buvo sprendžiamos. LAASDPS atstovai reguliariai susitikdavo su ministru ir bendromis jėgomis ieškodavo sprendimų. K. Navickas kartu pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu vykdant sistemos pertvarkas.

LAASDPS l.e.p. pirmininkė Judita Liukaitytė-Kukienė po sutarties pasirašymo pasakojo, kad derybos nebuvo lengvos, truko daugiau nei dvejus metus.

„Noriu nuoširdžiai padėkoti derybinei grupei – Eimantui Puodžiukui, Viktorui Mindžiuliui, Algirdui Miliauskui ir Vaidui Laukiui. Jų dėka šiandien ši sutartis įgavo kitą pavidalą. 

Daugelį problemų mums pavykdavo išspręsti su ministro pagalba, tačiau sutartis atvers dar palankesnes galimybes. Turėsime palankesnes sąlygas socialiniam dialogui plėtoti, galėsime tartis dėl darbuotojų socialinių garantijų ir daugelio kitų dalykų. Dabar sieksime, kiekvienoje aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioje įstaigoje būtų tariamasi dėl įstaigos lygio kolektyvinės sutarties. Jose bus galima susitarti dėl konkrečios įstaigos darbuotojams palankių garantijų”.

Sutartyje numatyta, kad, prieš priimdama sprendimus dėl institucijų reorganizavimo, pertvarkymo, struktūrinių pertvarkymų ir /ar grupės darbuotojų atleidimo, ministerija pagal kompetenciją privalo informuoti profesinę sąjungą ir užtikrinti konsultacijų vykdymą Darbo kodekso nustatyta tvarka. Be kita ko, profesinė sąjunga turės galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl galimo biudžeto panaudojimo.

Profesinė sąjunga sveikina Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga

Kategorija: Naujienos

Mieli aplinkosaugininkai,

Šiandien, birželio 5-ąją, minime Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. Nuoširdžiai sveikiname visus aplinkosaugos sistemos darbuotojus. Šiandien, kaip ir kasdien, turime galimybę atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį ne tik į svarbiausias aplinkosaugos problemas, bet ir į sistemoje vykstančias reformas ir jų efektyvumą. Tik susivieniję, pasitelkę ryžtą ir atkaklumą galime užtikrinti maksimalų aplinkos saugumą ir geresnes sistemos darbuotojų darbo sąlygas.  Kurkime švaresnę Lietuvą kartu!

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

# # # Skaityti toliau

Aplinkos sistemos reformos pasiekė ir Dzūkijos nacionalinio parką

Kategorija: Naujienos

Praėjusio mėnesio pabaigoje Merkinėje, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcijoje, įvyko  darbuotojų susitikimas su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) direktoriumi Albertu Stanislovaičiu. Susitikimą inicijavo Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga ir direkcijos darbo taryba.

VSTT vadovas glaustai ir aiškiai pristatė pagrindines vidinės pertvarkos gaires ir jos tikslus, atsakė į darbuotojų klausimus. Čepkelių gamtinio rezervato direkcijos direktorius Eimutis Gudelevičius pateikė keletą konkrečių pasiūlymų, kaip galėtų vykti pertvarkos. Profesinės sąjungos atstovai teigė, kad kai kurie siūlymai yra nepalankūs sistemos darbuotojams. A. Stanislovaitis paragino kartu ieškoti darbdaviui ir darbuotojams priimtinų sprendimų. Susitikime dalyvavęs LAADPS valdybos narys Jaunius Janonis paskatino daugiau ir atviriau diskutuoti tarpusavyje.

LAASDPS pirmininkas V. Laukys laikinai stabdo narystę profesinėje sąjungoje

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys laikinai sustabdė narystę profesinėje sąjungoje bei pirmininko įgaliojimus. V. Laukys paskirtas laikinai eiti Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigas.

LAASDPS įstatai numato, kad tuo metu, kai profesinės sąjungos narys pagal darbdavio įgaliojimus jį atstovauja ar vykdo darbdavio funkcijas, narystė profesinėje sąjungoje sustabdoma. V. Laukio įgaliojimų stabdymas tęsis iki tol, kol konkurso būdu bus išrinktas Aplinkos apsaugos departamento direktorius. Gegužės 22 d. LAASDPS valdyba V. Laukio prašymui pritarė. LAASDPS pirmininko pareigas laikinai eis pirmininko pavaduotoja Judita Liukaitytė – Kukienė. Skaityti toliau

V. Laukys: būtina konkrečiai įvardinti, kiek turi uždirbti valstybės tarnautojas ir to tikslingai siekti

Kategorija: Naujienos

Vakar, balandžio 5 d., Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) atstovai susitiko su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu ir jo komanda. Profesinių sąjungų iniciatyva rengiamame susitikime aptarti pareigūnų darbo užmokesčio didinimo, pensijų ir socialinių garantijų, saugos bei sveikatos darbe ir kiti pareigūnams svarbūs klausimai.

NPPSS: „Programa 1000“ turi būti įgyvendinama vienodai visose įstaigose

Profesinių sąjungų atstovų teigimu, 2016 metais vidaus tarnybos įstaigos pradėjo didinti žemiausios grandies pareigūnų darbo užmokestį. Iš esmės visos įstaigos pasuko skirtingais keliais: vieni siekė kelti pareiginės algos koeficientus, kiti – mokėjo priemokas.

Susitikimo metu NPPSS vadovas Vladimir Banel  sakė, kad Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu turi būti parengtas vieningas „Programos 1000“ įgyvendinimo planas ir konkretūs veiksmai visose ministerijai pavaldžiose įstaigose. Skaityti toliau