Būsimojo aplinkos ministro laukia sunkūs darbai, bet jie negalės būti vykdomi eilinių pareigūnų sąskaita

Kategorija: Naujienos

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, bandydamas spręsti švietimo sistemos bėdas, vienu šūviu, atrodo, pabandė nušauti tris zuikius. Tarp kurių pateko ir Aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai teigia, kad naujojo ministro, kad ir kas juo taptų, laukia ne tik sunkūs darbai tęsiant sistemos pokyčius, tačiau ir akyli socialiniai partneriai, stebintys, jog reformos nevyktų eilinių tarnautojų sąskaita.

„Visų pirma noriu pasakyti, kad ministras Navickas turbūt buvo vienintelis aplinkos ministras, iš tiesų nemažą dėmesį skyręs socialinio dialogo stiprinimui sistemoje. Mes, kaip profesinė sąjunga, jautėmės tikrais partneriais, buvome įtraukti į sprendimų priėmimą. Be to, ministro komanda ėmėsi stagnavusios aplinkos sistemos reformų, pradėjo jos skaidrinimą. Pabaigti šių darbų K. Navickui nepavyko, labai tikiuosi, kad atėjus naujam ministrui pokyčiai nesustos”, – sako Judita Liukaitytė-Kukienė, laikinoji LAASDPS vadovė. Skaityti toliau

Aplinkos apsaugos departamente įsteigtas LAASDPS filialas

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) valdyba įsteigė filialą Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos. Anot profesinės sąjungos, jau patvirtinti filialo nuostatai, priimtas nutarimas dėl pirmo organizacinio susirinkimo sušaukimo ir aptarti kiti svarbūs organizaciniai klausimai.
Iki reorganizacijos veikę LAASDPS skyriai Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, pastariesiems netekus juridinio asmens teisių bei reorganizavus prijungimo būdu, neteko iki tol turėto LAASDPS skyrių statuso. Pagal naujai patvirtintus nuostatus buvę skyriai tampa LAASDPS Aplinkos apsaugos departamento filialo poskyriais, veikiančiais regioniniu principu.
Profesinė sąjunga kviečia aktyviai jungtis į organizacijos gretas bendriems siekiams: pagerinti socialines, ekonomines bei darbo sąlygas. Skaityti toliau

Pasirašyta aplinkosaugos šakos kolektyvinė sutartis

Kategorija: Naujienos

Šiandien, birželio 5 d., pasirašyta Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinė sutartis. Tikimasi, kad sutartis padės plėtoti ir stiprinti socialinę partnerystę, užtikrinti tinkamas sistemos darbuotojų darbo sąlygas, didinti jų atlyginimus, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti ir kt.

Sutartį pasirašė aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), kuriam priklauso Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS), pirmininkas Vladimir Banel.

V. Banel pasidžiaugė, kad sutarties pasirašymui pasirinkta simbolinė Pasaulinė aplinkos apsaugos diena ir ragino tęsti pradėtus sisteminius pokyčius. „Tikiuosi, kad, bendradarbiaujant su bendruomene, pavyks priimti tvarius sprendimus ir įvykdyti esminius pokyčius aplinkosaugos sistemoje“.

Ministras K. Navickas teigė, kad ir be sutarties su profesine sąjunga aplinkosaugos sistemos problemos buvo sprendžiamos. LAASDPS atstovai reguliariai susitikdavo su ministru ir bendromis jėgomis ieškodavo sprendimų. K. Navickas kartu pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu vykdant sistemos pertvarkas.

LAASDPS l.e.p. pirmininkė Judita Liukaitytė-Kukienė po sutarties pasirašymo pasakojo, kad derybos nebuvo lengvos, truko daugiau nei dvejus metus.

„Noriu nuoširdžiai padėkoti derybinei grupei – Eimantui Puodžiukui, Viktorui Mindžiuliui, Algirdui Miliauskui ir Vaidui Laukiui. Jų dėka šiandien ši sutartis įgavo kitą pavidalą. 

Daugelį problemų mums pavykdavo išspręsti su ministro pagalba, tačiau sutartis atvers dar palankesnes galimybes. Turėsime palankesnes sąlygas socialiniam dialogui plėtoti, galėsime tartis dėl darbuotojų socialinių garantijų ir daugelio kitų dalykų. Dabar sieksime, kiekvienoje aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioje įstaigoje būtų tariamasi dėl įstaigos lygio kolektyvinės sutarties. Jose bus galima susitarti dėl konkrečios įstaigos darbuotojams palankių garantijų”.

Sutartyje numatyta, kad, prieš priimdama sprendimus dėl institucijų reorganizavimo, pertvarkymo, struktūrinių pertvarkymų ir /ar grupės darbuotojų atleidimo, ministerija pagal kompetenciją privalo informuoti profesinę sąjungą ir užtikrinti konsultacijų vykdymą Darbo kodekso nustatyta tvarka. Be kita ko, profesinė sąjunga turės galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl galimo biudžeto panaudojimo.

Profesinė sąjunga sveikina Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga

Kategorija: Naujienos

Mieli aplinkosaugininkai,

Šiandien, birželio 5-ąją, minime Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. Nuoširdžiai sveikiname visus aplinkosaugos sistemos darbuotojus. Šiandien, kaip ir kasdien, turime galimybę atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį ne tik į svarbiausias aplinkosaugos problemas, bet ir į sistemoje vykstančias reformas ir jų efektyvumą. Tik susivieniję, pasitelkę ryžtą ir atkaklumą galime užtikrinti maksimalų aplinkos saugumą ir geresnes sistemos darbuotojų darbo sąlygas.  Kurkime švaresnę Lietuvą kartu!

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

# # # Skaityti toliau

Aplinkos sistemos reformos pasiekė ir Dzūkijos nacionalinio parką

Kategorija: Naujienos

Praėjusio mėnesio pabaigoje Merkinėje, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcijoje, įvyko  darbuotojų susitikimas su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) direktoriumi Albertu Stanislovaičiu. Susitikimą inicijavo Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga ir direkcijos darbo taryba.

VSTT vadovas glaustai ir aiškiai pristatė pagrindines vidinės pertvarkos gaires ir jos tikslus, atsakė į darbuotojų klausimus. Čepkelių gamtinio rezervato direkcijos direktorius Eimutis Gudelevičius pateikė keletą konkrečių pasiūlymų, kaip galėtų vykti pertvarkos. Profesinės sąjungos atstovai teigė, kad kai kurie siūlymai yra nepalankūs sistemos darbuotojams. A. Stanislovaitis paragino kartu ieškoti darbdaviui ir darbuotojams priimtinų sprendimų. Susitikime dalyvavęs LAADPS valdybos narys Jaunius Janonis paskatino daugiau ir atviriau diskutuoti tarpusavyje.

LAASDPS pirmininkas V. Laukys laikinai stabdo narystę profesinėje sąjungoje

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys laikinai sustabdė narystę profesinėje sąjungoje bei pirmininko įgaliojimus. V. Laukys paskirtas laikinai eiti Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigas.

LAASDPS įstatai numato, kad tuo metu, kai profesinės sąjungos narys pagal darbdavio įgaliojimus jį atstovauja ar vykdo darbdavio funkcijas, narystė profesinėje sąjungoje sustabdoma. V. Laukio įgaliojimų stabdymas tęsis iki tol, kol konkurso būdu bus išrinktas Aplinkos apsaugos departamento direktorius. Gegužės 22 d. LAASDPS valdyba V. Laukio prašymui pritarė. LAASDPS pirmininko pareigas laikinai eis pirmininko pavaduotoja Judita Liukaitytė – Kukienė. Skaityti toliau

V. Laukys: būtina konkrečiai įvardinti, kiek turi uždirbti valstybės tarnautojas ir to tikslingai siekti

Kategorija: Naujienos

Vakar, balandžio 5 d., Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) atstovai susitiko su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu ir jo komanda. Profesinių sąjungų iniciatyva rengiamame susitikime aptarti pareigūnų darbo užmokesčio didinimo, pensijų ir socialinių garantijų, saugos bei sveikatos darbe ir kiti pareigūnams svarbūs klausimai.

NPPSS: „Programa 1000“ turi būti įgyvendinama vienodai visose įstaigose

Profesinių sąjungų atstovų teigimu, 2016 metais vidaus tarnybos įstaigos pradėjo didinti žemiausios grandies pareigūnų darbo užmokestį. Iš esmės visos įstaigos pasuko skirtingais keliais: vieni siekė kelti pareiginės algos koeficientus, kiti – mokėjo priemokas.

Susitikimo metu NPPSS vadovas Vladimir Banel  sakė, kad Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu turi būti parengtas vieningas „Programos 1000“ įgyvendinimo planas ir konkretūs veiksmai visose ministerijai pavaldžiose įstaigose. Skaityti toliau

LAASDPS linki įkvepiančių Šv. Velykų

Kategorija: Naujienos

Kolegos, pareigūnai,

Velykos sujungia mus visus, skatina bendrystės ir gerumo jausmą, suteikia naujų vilčių ir jėgų, noro dirbti ir kurti. Tegul Velykų rytas Jums ir Jūsų šeimai tampa įkvėpimo, naujos vilties ir stiprybės simboliu. Iš bundančios gamtos pasisemkite džiaugsmo ir optimizmo. Išgirskite ir padrąsinkite vieni kitus.

Mylėkite ir puoselėkite savo valstybę. Būkime tvirti bei susitelkę. Iš pavasario pasisemkime naujų jėgų.

Tegul tradiciniais raštais išmarginti, visomis pavasario spalvomis suspindę margučiai papuošia Jūsų namus ir visą Lietuvą.

Įkvepiančių ir šviesių šventų Velykų!

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

LAASDPS ataskaitinėje konferencijoje aptarti veiklos rezultatai

Kategorija: Naujienos

Praėjusios savaitės pabaigoje Marijampolės savivaldybėje vyko Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) ataskaitinė konferencija. Į ją susirinko ne tik profesinės sąjungos narių deleguoti atstovai, bet ir svečiai –  Seimo narys ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel.

V. Laukys: didžiausią dėmesį skyrėme reformų stebėsenai

Pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą, LAASDPS pirmininkas sakė, kad pernai didžiausias dėmesys buvo skirtas vykstančioms reformoms.

„Stebėjome Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų – Regionų aplinkos apsaugos departamentų, miškų urėdijų, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir kt. – pertvarkų procesus, siekėme užtikrinti narių teisėtus interesus. Siekiant užtikrinti skaidrų reformų procesą, dalyvavome ministerijos darbo grupėse. Inicijavome susitikimus su aplinkos ministru, kitais ministerijos atstovais, jų metu išsakėme opiausius aplinkosaugininkams klausimus ir siekėme konstruktyvių jų sprendimų. Paraleliai ieškojome sprendimų Vyriausybėje ir Seime. Tęsėme derybas su ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties, visai neseniai derybas pavyko užbaigti, dalyvavome Darbo tarybų steigime ir veikloje, ėmėmės priemonių galimai neteisėtiems vadovų veiksmams sustabdyti kai kuriose įstaigose“, – sakė V. Laukys.

Plačiau apie kolektyvines sutartis skaitykite čia: Su Aplinkos ministerija susitarta dėl šakinės kolektyvinės sutarties

LAASDPS atstovai teikė siūlymus ir aplinkos apsaugą vykdančių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui – atlygis neturėtų nusileisti su viduriniu išsilavinimu dirbančio policijos pareigūno atlyginimui ir siekti mažiausiai 700 Eur, atskaičius mokesčius.   

Nepaisant pasiektų rezultatų, V. Laukys teigia, kad išlieka ir tam tikros rizikos.

„Vis dar turime problemą su reagavimo į aplinkosauginius pranešimus po darbo laiko ir švenčių dienomis. Būdravimui trūksta žmogiškųjų resursų, vis dar nepadidintas būdravimo tarifas nuo 10 iki 20 proc., kaip tai numato naujasis Darbo kodeksas. Neįgyvendinta centralizuota konsultacijų aplinkosaugos klausimais sistema. Atskiri Regionų aplinkos apsaugos departamentai skirtingai supranta ir organizuoja būdravimą. Didžioji dalis aplinkosaugininkų aprūpinti lauko uniformomis, tačiau yra trūkumų dėl pilnos komplektacijos, neišspręstas jų atnaujinimas, vis dar neparengtos paradinės uniformos.

Pokyčiai laukia ne tik įstaigų, bet ir visos valstybės tarnybos

2018 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime registruotas Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1596. Projektu siekiama pritaikyti arba kitaip reguliuoti kai kuriuos aspektus, aktualius įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui , numatyti valstybės tarnautojų išeitinių išmokų, atleidimo ir kt. pakeitimus.

NPPSS sutinka ne su visais siūlymais, todėl jau yra pateikęs savo siūlymus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektui. Plačiau apie profesinių sąjungų siūlymus skaitykite čia. Artimiausiu metu planuojama siūlymus aptarti su vidaus reikalų ministru, susitikime turės galimybę dalyvauti ir LAASDPS atstovai.

NPPSS, kuriam priklauso ir LAASDPS, vadovas V. Banel pristatė Valstybės tarnybos įstatymo numatomus pokyčius, jų įtaką valstybės tarnautojo darbui, veiklai ir garantijoms.

„Kalbant apie darbo užmokesčio sistemą, projekte numatoma, kad pareigybės nebus skirstomos į A ir B lygius, kategorijas. Vietoje pareigybių kategorijų, bus nustatoma 10 pareigybių grupių. Kiekviena pareigybės grupė turės atitinkamą pareiginės algos koeficientų kiekį. Be to, neliks priedų už kvalifikacinę klasę, keisis darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Planuojama mažinti išeitines išmokas tarnautojams kai kuriais atleidimo pagrindais.

Naujovių atsiras ir valstybės tarnautojų vertinimo sistemoje. Neliks vertinimo „patenkinamai“, įvertinus „labai gerai“, minimalus pareiginės algos koeficiento kėlimas sieks per 0,5 dydžio, maksimalus – 1,5 dydžio. Neeilinis vertinimas galės būti atliekamas ne daugiau kaip 1 k. per metus. Bus sudaromos tarnybinės veiklos vertinimo komisijos, tačiau tarnybinės veiklos vertinimo išvada ten nagrinėjama tik esant valstybės tarnautojo ar priimančio į pareigas asmens prašymui. Įvertinus nepatenkinamai, valstybės tarnautojui gali būti sumažintas pareiginės algos koeficientas (ne daugiau kaip 0,5 dydžio)  arba valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų“, – apie nuostatas kalbėjo V. Banel.

Plačiau su Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia.

Seimo narys Vytautas Bakas konferencijos dalyvius taip pat informavo apie galimus pokyčius valstybiniame sektoriuje, sektoriaus veiklos vertinimą, galimas rizikas, nepotizmo lygį valstybės institucijose ir įstaigose. Anot jo, svarbūs pokyčiai turėtų atverti daugiau galimybių uoliai dirbantiems valstybės tarnautojams, sumažinti netinkamą lėšų panaudojimą valstybiniame sektoriuje, juos sutaupant ir panaudojant darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.

V. Banel: dabar yra tas laikas, kai reikia imtis svarbių sisteminių darbų

NPPSS vadovas konferencijos metu sakė, kad Lietuvos šimtmetis – simbolinė proga imtis ryžtingų darbų ir vienyti pareigūnus bendriems tikslams. V. Banel drąsino pareigūnus veikti ir teigė, kad buvimas profesinės sąjungos nariu, atstvou nėra lengvas darbas, todėl svarbu būti drąsiems ir pasiruošti atremti visus iššūkius.

„Vidaus tarnybos pareigūnų atlygio sistemos atskyrimas nuo Valstybės tarnybos įstatymo buvo tikslingas. Juo siekta Vidaus reikalų ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms suteikti gerokai platesnes galimybes kelti darbo užmokestį. Vien bazinio dydžio didinimas, apie kurį dažnai kalbama aplinkos apsaugos sistemoje, iš esmės problemos nesprendžia. Be to, tam reikalingos didelės lėšos, mat dydis turi būti keliamas visiems valstybės tarnautojams.

Aplinkos apsaugos sistemos pareigūnai ir juos vienijančios profesinės sąjungos turi iš esmės susitarti, kokio konkretaus atlyginimų padidėjimo tikimasi, ir to tikslingai siekti. Vidaus reikalų sistemoje atsirado „Programa 1000”, pagal kurią pradedantis pareigūnas 2020 m. turi uždirbti mažiausiai 1000 eurų, atskaičius mokesčius. Tokiu keliu jau suka ir medikai, mokytojai. Tai galėtų būti ir aplinkosaugininkų kelias. Susitarus dėl konkretaus tikslo, galima kalbėti ir apie priemones, tokias kaip darbo užmokesčio atskyrimas nuo valstybės tarnybos, pareigūnų vertinimai ir tam skirtas finansavimas. Ne mažiau svarbu užtikrinti maksimalią vykdomų reformų stebėseną ir kontrolę“, – sakė V. Banel.

Anot NPPSS vadovo, šiuo metu taip pat intensyviai ieškoma aplinkosaugos sistemos partnerių užsienio valstybėse: „Turime kaupti gerąją patirtį tam, kad galėtume ministerijoms, valdžios atstovams teikti konkrečius siūlymus su pavyzdžiais, pasiteisinusiais kitose valstybėse“.

Profsąjunga dėl aplinkosaugininkų darbo sąlygų gerinimo tarėsi su ministru

Kategorija: Naujienos

Praėjusią savaitę Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys aplinkosaugininkams aktualius klausimus dar kartą aptarė su aplinkos  ministru Kęstučiu Navicku.

Susitikimo metu aptarta Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) prijungimo prie Aplinkos apsaugos departamento eiga, praeitais metais aplinkosaugininkų kelti siūlymai ir klausimai, – aplinkos apsaugos kontrolės planavimas, specializacijos atitinkamose srityse, funkcijų diferenciacija pagal patikrinimų sudėtingumą, konsultavimo aplinkosauginiais klausimais mechanizmas, reagavimo į aplinkosauginius pranešimus tobulinimas, darbo krūvio vertinimo poreikis, atlyginimo didinimo poreikis ir kiti. LAASDPS pirmininko Vaido Laukio teigimu, susitikime išsklaidyti gandai ir netiksli informacija, susijusi su vykdomomis reformomis RAAD. Paneigtos klaidingos nuomonės, jog LAASDPS ruošiasi trukdyti planuojamoms reformoms.

V. Laukys teigia, kad didelė dalis praeitais metais keltų klausimų ir siūlymų buvo apsvarstyti, išgirsti, padarytos arba dar daromos tam tikros korekcijos. Dalies klausimų sprendimai susiję su šiuo metu vykdomomis pertvarkomis, todėl jų įgyvendinimo bus imamasi tik antrame pusmetyje. 

Vykstant RAAD reorganizacijai, kyla nemažai neaiškumų, tačiau juos siekiama spręsti ir veiklą vykdyti skaidriai bei prasmingai. Tuo tikslu LAASDPS atstovas yra įtrauktas į Aplinkos ministerijos sudarytą darbo grupę, turi galimybę tiesiogiai dalyvauti jos veikloje ir teikti siūlymus. Ši galimybė išnaudojama, LAASDPS nariams teikiama visa turima informacija, be to, esant reikalui, organizuojami papildomi posėdžiai su atitinkamais aplinkosaugos sričių specialistais.

Aplinkos ministro Kęstučio Navicko teigimu, vsi inspektoriai, norintys likti aplinkosaugos sistemoje, tikrai turės šią galimybę, o taupymas vyks tik valdymo ir bendrųjų funkcijų atžvilgiu. Minisitras užtikrino, kad darbuotojų nuogąstavimai dėl neaiškumų bus išsklaidyti, o į rūpimus klausimus bus pateikti atsakymai.

Susitikimo metu išsklaidyti neaiškumai ir užtikrinta, kad reformomis siekiama ne tik efektyvumo, bet ir darbuotojų saugumo bei kompetencijos išsaugojimo. V. Laukys džiaugiasi, kad LAASDPS atstovai yra girdimi, todėl tikimasi sulaukti teigiamų pokyčių sistemoje.