SKIRK PARAMĄ LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ PROFESINIAI SĄJUNGAI

Kategorija: Naujienos

Gyventojai, neišleisdami papildomai nė cento, gali paskirti iki 0.6 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Šiais metais gyventojai nuo 2019 m. gautų apmokestinamų pajamų gali paskirti tokias jau sumokėto pajamų mokesčio dalis:

iki 1.2 proc. − šiems paramos gavėjams:

− Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir/ar

meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

iki 0.6 proc. − politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;

iki 0.6 proc. − profesinėms sąjungoms ir/ar profesinių sąjungų susivienijimams.

SVARBU ŽINOTI:

Pervedant 0.6 proc. deklaruoti savo pajamų nereikia, deklaruoja tik tie, kas privalo tai daryti dėl kitų pagrindų (dirba valstybės tarnyboje, vykdo individualią veiklą ir t.t.).

Gyventojams, kurie 2019 m. iš karto nurodė norintys paramą skirti toms pačioms organizacijoms ne tik šiais, bet ir kitais metais ar maksimaliam 5 metų laikotarpiui – PATEIKTŲ PRAŠYMŲ TIKSLINTI NEREIKĖS, paramai skirtos pajamų mokesčio dalys BUS PERSKAIČIUOTOS AUTOMATIŠKAI.

BET BŪTINA PATIKSLINTI 2018 M. AR ANKSČIAU TEIKTĄ PRAŠYMĄ FR0512 FORMA.

Jei neturite galimybės pateikti internetu, galite įteikti popierinę prašymo formą tiesiogiai valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui arba nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Pagal gyvenamą vietą.

IKI GEGUŽĖS 1 D

TAI GALITE PADARYTI PER KELIAS MINUTES:

-Elektroniniu būdu prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) deklaravimas.vmi.lt Surasti prašymo formą FR0512 versija 04.

-Užpildyti savo duomenis, nurodyti gavėjo kodą 3, įvesti mūsų profsąjungos įmonės kodą 302623077, bei mokesčio dalies dydį 0.6% skirti iki 2022 mokestinio laikotarpio.

FR0512 v04 formos pildymo pavyzdys

DĖL DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO BŪTINOMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS

Kategorija: Naujienos

 

AAD, informuotas apie pareigūnų poreikį aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis, pranešė – kad aktyviai dirba šiuo klausimu, yra užsakytos būtiniausios asmeninės apsaugos priemonės, palaikomas ryšys su Turto banku, kuris

vykdys patalpų dezinfekavimą. Netrukus būtiniausios apsaugos priemonės darbuotojus turėtų pasiekti .

Vykdant tarnybines funkcijas – vyksta tiesioginiai kontaktai su žmonėmis, tame tarpe, kurie nesilaiko higienos, dalyvaujama masiniuose renginiuose – išdalinimas tokių priemonių būtinas.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad darbo patalpų valymo paslaugas teikiantys subjektai – akcentuotųsi į papildomą dezinfekavimo aspektą (rankenų, turėklų, patalpų vėdinimo, muilo ar/ir kitų dezinfekuojančių higienos priemonių, vienkartinių rankšluosčių ir pan.)

 

LAASDPS ir AAD pasirašė Kolektyvinę sutartį

Kategorija: Naujienos

Tarp LAASDPS Filialo  AAD ir Aplinkos apsaugos departamento 2020-02-12 pasirašyta įstaigos Kolektyvinė sutartis.

Pasirašydamas sutartį LAASDPS pirmininkas E. Puodžiukas akcentavo – pasirašyta įstaigos Kolektyvinė sutartis yra puikus socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo pavyzdys. Ši sutartis parodė – kad įstaigos administracija nėra abejinga jos darbuotojams, darbuotojų socialinių garantijų ir geresnių darbo sąlygų užtikrinimui. Profesinė sąjunga, pasirašydama sutartį su departamento administracija sutarė, kad plėtos socialinę partnerystę ir skatins bendradarbiavimą tarp AAD ir LAASDPS Filialo, sprendžiant ekonominius bei socialinius klausimus. Sieks aukštesnio darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbuotojų saugos, sveikatos ir kitų darbo sąlygų lygio gerinimo. Taip pat kolektyvinėje sutartyje sutarta suteikti didesnes darbo ir socialines garantijas Departamente dirbantiems profesinės sąjungos nariams, įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką ir keliant visuomenes pasitikėjimą aplinkos apsaugos sistema, derinti abiejų sutartį pasirašiusių šalių interesus.

„Šis sąlyginai nedidelis žingsnis, manau, daro didelį postūmį įstaigos raidoje, nes nuo šiol ne tik vieni kitiems kelsime reikalavimus, bet ir būsime įsipareigoję laikytis sutartų vertybių. Tai tikrai vertas triūso rezultatas, todėl džiaugiuosi ir linkiu, kad abipusis susitarimas suteiktų didesnes galimybes veikti ir mėgautis bendrais įstaigos pasiekimais,“ – pasirašydamas sutartį sakė AAD direktorius Vaidas Laukys. Skaityti toliau

Profesinių sąjungų ir Prezidentūros atstovų susitikime – dėmesys aplinkosaugos sistemos skauduliams

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LAADPS) ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovai lankėsi prezidentūroje, kur susitiko su Prezidentūros Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovu Jaroslavu Neverovičiumi, patarėja Agne Jakstiene, taip pat Nacionalinio saugumo grupės patarėju Dariumi Kuliešiumi.

Eimantas Puodžiukas, LAADPS pirmininkas, sako, kad šis susitikimas buvo labai naudingas ne tik siekiant užmegzti kontaktus. Jo metu buvo aptartos labai konkrečios visą aplinkosaugos sistemą kankinančios problemos, o taip pat svarstyti galimi šių problemų sprendimo būdai. Skaityti toliau

LAASDPS pirmininkas dalyvaus pasitarime Lietuvos Respublikos Prezidentūroje

Kategorija: Naujienos

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „prezidento vėliava“2020-02-05 LAASDPS pirmininkas su Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjų komanda aptars problemų aplinkos apsaugos sistemoje sprendimo prioritetus, alternatyvas, diskutuos bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų klausimais.

Lietuvoje vykstantys įvykiai pastaruoju metu tik iškėlė į paviršių ilgalaikius ydingo teisinio reguliavimo trūkumus, apie kuriuos kalbėta ir rašyta teisėkūros subjektams daugybę kartų, apie pačios valstybės požiūrį į aplinkosaugos prioritetą, įtvirtintą LR Pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje, bet kuris jau keleri metai buvo nustumiamas į antraplanį vaidmenį, bet ir bendradarbiavimo tarp institucijų trūkumą – veikimo viena linkme ir siekiant bendrų tikslų, o ne taikant kaltinimų vieni kitiems taktiką.

2020-01-24 LAASDPS pirmininko interviu LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ – žmonės nori dirbti.

Kategorija: Naujienos

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „LRT radija logitipas“"

2020-01-24 LAASDPS pirmininko Eimanto Puodžiuko interviu LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ –  žmonės nori dirbti.

Nuoroda (nuo 32 minutės 40 sekundžių)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000091440/ryto-garsai-kada-politikai-gali-pietauti-ir-vaisintis-ne-savo-saskaita

Aplinkos apsaugos pareigūnai: ar tikrai dėl visko kalti mes?

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) neigiamai vertina aplinkos ministro ir kai kurių kitų valdininkų bei politikų viešus pasisakymus, kad dėl rezonansinių įvykių Alytuje ir Klaipėdoje yra kalti neva galimai korupcijos sąsajomis su verslininkais susiję ar tiesiog reikiamos kompetencijos neturintys aplinkos apsaugos pareigūnai. Tokius pareiškimus, jei jie nesiremia atliktų tyrimų išvadomis, LAASDPS vertina kaip manipuliavimą informacija ir visų sąžiningų sistemos darbuotojų juodinimą ir šmeižimą.

Eimantas Puodžiukas, LAASDPS pirmininkas, sako, jog tokios išvados galimos tik atlikus išsamius nelaimių Alytuje ir Klaipėdoje tyrimus.

Skaityti toliau

Seime svarstomas

Kategorija: Naujienos

2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36503&p_k=1 – nuoroda tiesioginio posėdžio

LAASDPS ŠIANDIEN LRS PRISTATINĖS SĄJUNGOS TEIKIAMĄ SIŪLYMĄ DĖL 2020 METŲ BIUDŽETO

Kategorija: Naujienos

LAASDPS atstovai jau ilgiau nei mėnuo LRS nariams pristatinėja aplinkos apsaugos sistemos įstaigose susikaupusią begalę nesprendžiamų klausimų, sudėtingą jos įstaigų finansinę padėtį bei pristatinėja siūlymus dėl 2020 metų biudžeto įstatymo. Šiandien mūsų sąjungos atstovai. R. Sližauskas, G. Andruškevičius ir E. Puodžiukas LRS AA komiteto posėdyje pristatys sąjungos siūlymą dėl 2020 metų biudžeto. Apie tai prašome plačiau skaityti rytoj dienos straipsnyje . Pamatyti posėdžio įrašą galite LRS svetainėje

Pagarbiai,

Eimantas

LAASDPS kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką

Kategorija: Naujienos