Sveikinimas Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga 2023-06-05

Kategorija: Naujienos

Brangūs kolegos, bendražygiai.

Aplinkosaugininkams tenka atsakinga misija – saugoti mus supančią aplinką. Tai daug pastangų, žinių, atsakingumo reikalaujanti užduotis. Todėl Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga noriu visiems Jums palinkėti ištvermės, kantrybės ir iniciatyvumo sprendžiant sudėtingus klausimus savo kasdienėje veikloje!

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos vardu

Vaidas Laukys

NPPSS atstovų ir Ministrės Pirmininkės susitikimas 2023-06-01

Kategorija: Naujienos

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) atstovai šiandien Vyriausybėje susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte, jos patarėju Kęstučiu Lančinsku ir aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Susitikime su Vyriausybės atstovais dalyvavo NPPSS pirmininkas Saulius Džiautas, Susivienijimo vicepirmininkas ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų (LAADPS) pirmininkas Vaidas Laukys, Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos (LPDPS) pirmininkė Ineta Kursevičienė, profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ pirmininkas Donatas Minkauskas ir Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) pirmininkas Miroslavas Gerasimovičius.

Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta priimtam Valstybės tarnybos įstatymui, Vidaus tarnybos statuto projektui, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų pertvarkai, taip pat aplinkosaugos sistemos finansavimo problemoms. Skaityti toliau

Aplinkosaugininkai susitiko su Dzūkijos nacionalinio parko vadovybe 2023-05-18

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) ir LAASDPS filialo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių VG rezervato direkcijoje  atstovai susitiko su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) vadovybe.

Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta įvykusios saugomų teritorijų sistemos (STS) reformos pasekmėms aptarti. Profesinės sąjungos atstovų nuomone, svarbu kalbėti ne tik apie teigiamus STS pokyčius, bet ir adekvačiai vertinti anksčiau LAASDPS įvardintas rizikas, susijusias su dalies kompetencijų praradimu, situacija su darbo užmokesčio didinimu, darbo krūvių valdymu ir optimaliu paskirstymu.

Susitikime taip pat buvo kalbėta apie iššūkius, su kuriais susiduria STS darbuotojai bei bendruomenės lūkesčius. Sutarta, kad VSTT vadovybė juos detaliau išnagrinės, o savo įžvalgas tolimesnei diskusijai pristatys birželio pabaigoje. Abi pusės sutarė, kad yra svarbu keistis objektyvia informacija ir kartu ieškoti tinkamiausių sprendimų.

Profsąjungos atstovų ir Valstybinės miškų tarnybos vadovo susitikimas 2023-05-15

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai Vaidas Laukys ir Jolanta Nainienė susitiko su Valstybinės miškų tarnybos (VMT) vadovu Sauliumi Vasiliausku. Susitikime buvo aptarti VMT darbuotojams rūpimi klausimai, pasidalinta informacija apie dabartinę situaciją, direktorius pristatė savo viziją kaip galėtų būti stiprinama ir modernizuojama ši institucija.

Daug dėmesio susitikime buvo skirta vis dar neišspręstai regionų darbo krūvių problemai. VMT vadovas informavo, kad jau yra parengta rizikos vertinimo metodika, kuri padės numatyti nuo kokio rizikos balo turi būti tikrinami miškotvarkos projektai. S. Vasiliauskas pažadėjo, kad artimiausiu metu metodika bus patvirtinta ir derinimui pateiktų miškotvarkos projektų patikrinimų skaičius sumažės iki 30 proc. To pasekoje mažės regionų darbuotojų krūviai. Skaityti toliau

Profesinės sąjungos atstovai aplinkosaugos problemas aptarė su Seimo komiteto nariais 2023-05-11

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai dalyvavo nuotoliniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje. Profesinės sąjungos pirmininkas Vaidas Laukys komiteto nariams pristatė bendruomenės požiūrį į svarbiausias aplinkos apsaugos sistemos problemas bei galimus jų sprendimų būdus.

„Dar šių metų sausio mėnesį LAASDPS konferencijoje priėmė rezoliuciją, kurioje buvo išdėstytas mūsų požiūris į svarbiausias sistemos problemas. Politikų ir valdininkų reakcijos mes nesulaukėm. Visgi rankų nenuleidome, ieškojome kelių pas sprendimų priėmėjus. Džiaugiuosi, kad pagaliau mums buvo sudaryta galimybė situaciją pristatyti ir ją aptarti su Seimo komiteto nariais“, – sako V. Laukys. Skaityti toliau

Profsąjungos atstovai susitiko su AAD direktoriumi 2023-04-26

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) ir LAASDPS filialo Aplinkos apsaugos departamente (AAD) atstovai susitiko su departamento vadovybe. Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta galimam AAD darbo užmokesčio fondo mažinimui.

Primename, jog departamento darbo užmokesčio fondas, Aplinkos ministerijos iniciatyva, buvo planuojamas 5 proc. mažesnis palyginus su 2022 metais.

„Vertinant šio laikotarpio infliaciją, iššūkius, su kuriais kasdien susiduria AAD darbuotojai, taip pat planuojamas struktūrines departamento pertvarkas, aplinkosaugininkai jaučiasi socialiai pažeidžiami ir net skriaudžiami. Susitikime su departamento vadovu Giedriumi Kadziausku apsikeitėme nuomonėmis dėl susiklosčiusios situacijos ir sutarėme, kad kartu ieškosime geriausių problemos sprendimo būdų. Mūsų pozicija yra labiau nei aiški – finansavimas sistemai negali būti mažinimas, jei norime efektyvios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės“, – sako LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys. Skaityti toliau

Su Šv. Velykom !

Kategorija: Naujienos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės sąjungos atstovai susitikimo su Aplinkos apsaugos agentūros vadovybe 2023-04

Kategorija: Naujienos

Šią savaitę įvyko Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) filialo Aplinkos apsaugos agentūroje (AAA) atstovų susitikimas su agentūros vadovybe. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta diskusijoms apie darbuotojų trūkumą agentūroje ir su tuo susijusį didesnį darbo krūvį čia dirbantiems žmonėms.

„Agentūros vadovybė mato šią problemą, išgirdome jų įsipareigojimą ją spręsti. Buvo kalbama apie pagalbą tam tikriems agentūros skyriams, visų pirma stiprinant kompetencijas per aplinkos būklės analitikos centrą. Esminė problema, neleidžianti agentūrai išspręsti šio klausimo, anot jos vadovų, yra lėšų trūkumas. Visgi mes esame įsitikinę, kad klausimas turi būti kuo skubiau išspręstas, o ne permestas ant agentūroje dirbančių žmonių pečių“, – sako Rasa Skeirienė, LAASDPS filialo AAA vadovė. Skaityti toliau

Aplinkosaugininkų profesinės sąjungos susitikimas su ministerijos atstovais – nerezultatyvus 2023-04-04

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai balandžio 4 d. susitiko su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos bei Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų interesams atstovaujančios Regioninių profsąjungų federacijos (LŽŪDPSF) atstovai.

„Susitikimas nebuvo produktyvus. Turėjome daug klausimų, buvo ginčų, tačiau aiškių atsakymų ir Aplinkos ministerijos pozicijos trūko. Daugiausia diskusijų sukėlė Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansavimo klausimas, kuris aplinkosaugininkų bendruomenei yra ypač svarbus. Aplinkos ministerijos ir profsąjungų nuomonė apie esamą prastą finansinę būklę įstaigose skiriasi. Tad kol kas plačiau nėra ką ir komentuoti“, – sako LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys. Skaityti toliau

Telkiasi Aplinkos ministerijos srities darbo kolektyvų profesinės sąjungos 2023-04-04

Kategorija: Naujienos

Trys profesinės sąjungos įsteigė Aplinkos ministerijos srities darbo kolektyvų koordinacinę tarybą.

Sutartį dėl veiklos koordinavimo ir Koordinacinės tarybos steigimo pasirašė Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga ir Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų interesus atstovaujanti Regioninių profsąjungų federacija (LŽŪDPSF).

„Koordinuoti savo veiksmus mus paskatino noras solidarizuotis su kolegomis ir išplėsti savo galimybes siekiant bendrų tikslų. O problemos išties panašios. Darbo užmokesčio fondas šiai dienai netenkina, darbo krūvis nuolat didėja, o resursų nepakanka. Šiuo klausimu prieš kurį laiką aplinkosaugos bendruomenė net pasirašė atskirą rezoliuciją“,- sako Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vaidas Laukys. Skaityti toliau