Archyvas: Birželis 2014

Profesinės sąjungos pastangos nenuėjo veltui

Kategorija: Naujienos

Dar šių metų pradžioje LAASDPS aktyviai domėjosi ir dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros (AAA)ir RAAD funkcijų perskirstymo procese. Aplinkos ministerija planavo RAAD ir  AAA funkcijų perdalijimą bei RAAD pertvarką. Iš esmės tuo buvo siekiama atskirti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę nuo leidimų išdavimo ir derinimo procedūrų. Planuota, kad RAAD išlaikys juridinį statusą bei kontrolės funkciją, tuo tarpu visą jos veiklą, susijusią su leidimais, turėtų perimti AAA.

Apie tai buvo rašyta:

http://www.aplinkos-profsajunga.lt/aplinkos-apsauga-reformos-reikalingos-bet-jos-neturi-buti-skausmingos

http://www.aplinkos-profsajunga.lt/profesine-sajunga-reiskia-iniciatyva-testi-dialoga-su-aplinkos-ministerija

Pirminis sumanymas buvo iš RAAD perimamas funkcijas kartu su etatais perduoti  AAA, kurios būstinė Vilniuje. Tokiu būdu būtų nukentėję regionuose dirbantys specialistai. Tačiau LAASDP ne kartą yra pabrėžusi, kad nieko neturi prieš pokyčius. Tačiau jie turi būti vykdomi skaidriai, subalansavus jiems būtinus kaštus bei planuojamą naudą, išsaugant regionuose kompetentingus darbuotojus.

Džiugu, kad profesinės sąjungos pastangos išsaugoti darbo vietas regionuose nenuėjo veltui. Profesinės sąjungos atstovų teigimu, jų pateikti siūlymai svarstyti regioninių padalinių kūrimą susilaukė dėmesio, pritarta AAA regioninių padalinių kūrimui. Nors iš pradžių buvo galima tikėtis tik kelių padalinių regionuose, dabar jau aišku, kad visuose regionuose nuo liepos 1 d. bus AAA teritoriniai padaliniai, o regionuose dirbantys kvalifikuoti specialistai neliks be darbo, o jų patirtis bus efektyviai naudojamasi ir toliau.

Darbuotojus, kuriem dėl permainų buvo įteikti atleidimo lapeliai, nuramino pastaruoju metu vykstantys AAA direktoriaus Raimondo Sakalausko vizitai regionuose. Direktorius išlaikė anksčiau teiktą pažadą, kad AAD darbuotojams, kurie dėl funkcijų perskirstymo yra gavę atleidimo lapelius, bus pasiūlyta pasirašyti susitarimą pervedimo būdu pereiti dirbti iš RAAD į AAA teritorinius padalinius.

Profesinės sąjungos narė, kaunietė Saulė Anisimovienė patvirtino, kad toks susitikimas su AAA direktoriumi iš tiesų buvo ir po jo žmonės pasijuto ramiau. „Šimtaprocentinių garantijų, tokių pažadų, kad „jūs visi dirbsite toliau“, nebuvo išsakyta. Bet direktorius pasakė, kad netrukus bus pateikti pasiūlymai dėl darbo vietų, galima bus juos svarstyti. Taip pat aptarėme tolesnius darbus, esamas problemas“, – sakė S. Anisimovienė.

R. Sakalauskas sakė, kad atitinkami sprendimai jau priimti. „Kaip žinoma, agentūra perima funkcijas iš departamentų ir yra tokia teisinė bazė, kad ten pereina ir tie žmonės, kurie tas funkcijas vykdė. Funkcijų perėmimas tai negali būti pagrindas atsikratyti žmonėmis. Aišku, priversti jų pereiti mes taip pat negalime, bet pasiūlymai bus. Kiek žinau, jau yra išsiųsti pareigybių aprašymai į regionus“, – sakė AAA direktorius.

Tikėtina, kad AM tikslai ir planai įgyvendinant savo vizijas kai diskutuojam su profesinėmis sąjungomis gali turėti teigiamų rezultatų priimtinų abiem pusėm. Pabrėžtina socialinio dialogo svarba ir tradicijų atsiradimas, gebėjimas konstruktyviai diskutuoti ir atsakingai, apgalvotai priimti sprendimus.

LAASDPS informacija

 

Po susitikimo Aplinkos ministerijoje profesinė sąjunga tikisi teigiamų pokyčių

Kategorija: Naujienos

 Lietuvos aplinkos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LAADPS) atstovai  birželio 16 d. ketina susitikti su Aplinkos ministerijos (AM) kancleriu Robertu Klovu ir aptarti itin opius klausimus dėl darbo laiko apskaitos ir naujų funkcijų, priskirtų kai kuriems aplinkosaugininkų padaliniams. Apie tai jau ne kartą buvo kalbėta, tačiau šie klausimai vis dar nėra sprendžiami.

Dar šių metų vasario mėnesį vykusio susitikimo metu AM atstovai pripažino, kad profesinės sąjungos išsakytos pastabos dėl darbo laiko apskaitos ir naujų funkcijų (budėjimo ištisą parą) yra pagrįstos, kad aplinkos ministro pavedime yra trūkumų. Susitarta, kad AM išsiaiškins ir priims atitinkamas išvadas bei imsis veiksmingų priemonių, kad trūkumai būtų šalinami. “Suminė” darbo laiko apskaita ar kitoks būdas versti valstybės tarnautojus dirbti ne įstatymų nustatytu laiku ir tvarka, profesinių sąjungų nuomone, – aplinkosaugos darbuotojų išnaudojimas ir plėšimas. Praėjo beveik trys mėnesiai, tačiau klausimas nesprendžiamas.

AM iki šiol neišreiškė savo pozicijos šiuo klausimu. Tiesa, šių metų balandžio 15 d. ministerija raštu kreipėsi į Darbo inspekciją, kuriai persiuntė LAADPS kreipimąsi. Tačiau rašte Darbo inspekcijai nėra suformuluotas aiškus paklausimas, nėra pridėti būtini dokumentai – ministro pavedimas dėl naujų funkcijų (medžioklės kontrolės, reidų pagal Bendrojo pagalbos centro iškvietimus ir t. t.) vykdymo bei nesuformuluota kokios problemos dėl šių naujų funkcijų kyla sprendžiant darbo apmokėjimo klausimus. Profesinė sąjunga jau nebe pirmą kartą atkreipia ministerijos dėmesį į tai, kad skirtingos tarnybos – miškų urėdijos, Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai, Valstybinė miškų tarnyba – darbo laiko apskaitą iki šiol tebevykdo skirtingai.

Tarp  reidų vykdymo ir reagavimo į BPC pranešimus (dėl pastarojo aplamai nėra jokio konkretaus teisės akto ar kitokio rašytinio nurodymo) yra esminis darbo organizavimo skirtumas. Tačiau aiškiai neapibrėžta, kokius darbus vienu ir kitu atveju pareigūnai turi atlikti (ar tai budėjimas darbo vietoje ir reagavimas į pranešimus; ar tai važinėjimas tik po savo veiklos zoną (konkretų rajoną) ar gal po visą apskritį ir prevencinių priemonių vykdymas ir pan.?). Nors aplinkos ministro yra patvirtinta reidų vykdymo tvarka, tačiau iki šiol neaišku, kaip reikia vykdyti naujas funkcijas, nes jos neįvardintos, neaprašytos kompetencijos ir nenumatytos valstybės tarnautojų pareiginėse instrukcijose. Tokia situacija, kai aiškiai neapibrėžtos valstybės tarnautojo galios ir pareigos, kelia didelę grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, o atsitikus nelaimingam įvykiui ar incidentui net ir socialinėms garantijoms.

Abiem išvardintais klausimais AM nėra pateikusi savo pozicijos, delsia spręsti šiuos klausimus. Profesinė sąjunga deda dideles pastangas ir tikisi kylančius klausimus išspręsti konstruktyviai diskutuojant ir argumentuotai vertinant esamą situaciją, kai vykdomi reidai ir reaguojama į pranešimus visą parą. Tačiau diskusija be sprendimų ilgai tęstis negali.

Tiek susitikimų su AM atstovais metu, tiek raštu LAADPS ne kartą yra išdėsčiusi savo poziciją šiais itin aktualias klausimais. Labai svarbu pasiekti abiem pusėms primitinus susitarimus ir juos įgyvendinti. Profesinė sąjunga siekė ir sieks, kad darbuotojai jaustųsi socialiai apsaugoti, žinotų, kokias teisės ir galimybės jiems yra užtikrinamos. Deja, kol kas jokių aiškių sprendimų nėra padaryta. AM ne kartą yra išreiškusi norą bendradarbiauti su profesine sąjunga, tad tikėtina, kad būsiąsis susitikimas padės išspręsti bent dalį susikaupusių problemų.

LAADPS informacija

 

PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA

Kategorija: Naujienos

Minėdami Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, ne tik šią, bet ir kitomis dienomis visada prisiminkime, koks svarbus darbas mums patikėtas, kaip tame darbe svarbu mūsų ryžtas, siekis ir veržlumas. Tad šiandien linkime visiems aplinkosaugininkams drąsos ir pasiryžimo, sėkmės tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, kad profesinių sąjungų bendruomenės remiami, galėtumėte jaustis verti savo įdedamo darbo, savo atsidavimo ir žinoti, kad jūsų pastangos duoda savo vaisius.