Archyvas: Gegužė 2012

Ataskaitinės konferencijos protokolas

Kategorija: Naujienos

2012 m. sausio 28 d.
Elektrėnai

DALYVAUJA: 36 delegatai iš 50.

Konferencijoje dalyvaujančių delegatų skaičius užtikrina Lietuvos aplinkos apsaugos
sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – LAASDPS) įstatų 21 ir 22.3. punktų
reikalavimus.

Valdybos sprendimu Konferencijos delegatų skaičius yra 1/3 nuo visų narių (50 delegatų
nuo 150 narių). Kiekvieno regiono LAASDPS narių susirinkimą ir delegatų rinkimą
organizavo to regiono atstovai ir apie išrinktus delegatus informavo pirmininką. Skaityti toliau