Apie mus

2011 m. balandžio 9 d. yra įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga).

Profesinė sąjunga, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turi juridinio asmens teises. Profesinės sąjungos juridinių asmenų registro kodo Nr. 302623077, buveinė V. Mykolaičio – Putino g. 5, LT-03106 Vilnius. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT68 7044 0600 0770 4263, AB SEB bankas.

Profesinė sąjunga yra įsteigta veiklos rūšies (šakos) pagrindu, vienija aplinkos apsaugos sistemos darbuotojus, veikia tose įstaigose, kur dirba profesinės sąjungos nariai (Profesinės sąjungos įstatų 8 p.) ir yra jų atstovas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 19 str.).

Vadovaujantis Profesinės sąjungos įstatais 2011 m. balandžio 9 d. trejiems metams buvo išrinkti Profesinės sąjungos pirmininkas Vaidas Laukys, pirmininko pavaduotojas Viktoras Mindžiulis ir valdybos nariai: Rima Juodkienė, Laisvūnas Kiselis, Algimantas Paplauskas, Algirdas Miliauskas, Arvydas Bagdanskas, Arūnas Pundinas, Jaunius Janonis, Kęstutis Stankevičius, Antanas Gailiušis. Šių organų nariai turi darbuotojų atstovo teises numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 22 str. ir gali veikti Profesinės sąjungos vardu, įgyvendinant darbo įstatymuose numatytas teises bei pareigas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 ir 2.71 str. visi suinteresuoti asmenys turi teisę gauti patvirtintas visų profesinės sąjungos steigimo dokumentų kopijas iš juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras).