Apie mus

2011 m. balandžio 9 d. yra įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga).

Profesinė sąjunga, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turi juridinio asmens teises. Profesinės sąjungos juridinių asmenų registro kodo Nr. 302623077, buveinė Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT68 7044 0600 0770 4263, AB SEB bankas arba LT 04 5016 2000 1400 0646, Pareigūnų kredito unija.

Profesinė sąjunga turi paramos gavėjo statusą nuo 2012-01-23.

Profesinė sąjunga yra įsteigta veiklos rūšies (šakos) pagrindu, vienija aplinkos apsaugos sistemos darbuotojus, veikia tose įstaigose, kur dirba profesinės sąjungos nariai (Profesinės sąjungos įstatų 8 p.) ir yra jų atstovas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 165 str. 2 d.).

Vadovaujantis Profesinės sąjungos įstatais, Profesinės sąjungos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir valdybos nariai renkami trejiems metams. Šių organų nariai turi darbuotojų atstovo teises numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir gali veikti Profesinės sąjungos vardu, įgyvendinant darbo įstatymuose numatytas teises bei pareigas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 ir 2.71 str. visi suinteresuoti asmenys turi teisę gauti patvirtintas visų profesinės sąjungos steigimo dokumentų kopijas iš juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras).