Archyvas: Sausis 2018

Profesinė sąjunga: neaišku, kaip bus įgyvendinama saugomų teritorijų direkcijos pertvarka

Kategorija: Naujienos

Aplinkos ministerija suformavo viziją, kaip galėtų būti pertvarkomos šalyje šiuo metu veikiančios saugomų teritorijų direkcijos. Planuojama, kad jų turėtų likti 8. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas sako, kad norint išgryninti vertingiausių šalies teritorijų funkcijas ir visuomenei teikti aukšto lygio paslaugas, būtina stiprinti jų valdymą ir administravimą. Profesinės sąjungos atstovai teigia, kad lieka iki galo neaišku, kaip bus įgyvendinta pertvarka, kelia abejonių ar laiku ir tinkamai bus įvertintos saugomų teritorijų vykdytinų funkcijos bei jiems reikalingi žmogiškieji ištekliai.

Ministerija žada didinti nekabinetinio pobūdžio personalo dalį

Pertvarkos buvo pristatytos Aplinkos ministerijos ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos vadovybių susitikimo metu. Aplinkos viceministras Martynas Norbutas ir Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas Algirdas Klimavičius pristatė pertvarkos tikslus, viziją. Veikiausiai išsamiau šie klausimai bus nagrinėjami Seimo pavasario sesijoje.  

Lietuvoje yra 5 nacionaliniai, 30 regioninių parkų, 3 gamtiniai rezervatai ir 1 biosferos rezervatas. Juos prižiūri 33 saugomų teritorijų direkcijos, kurių dauguma yra labai mažos įstaigos, o jose dirbančiųjų vidurkis – mažiau nei 20 žmonių. Kiekvienoje įstaigoje administracinės funkcijos dubliuojamos, trūksta aukštos kvalifikacijos ir specialaus išsilavinimo darbuotojų, pavyzdžiui, – architektų.

„Aplinkos ministerija planuoja mažas saugomų teritorijų įstaigas sujungti į keturis regionų centrus, o nacionalinių parkų direkcijas palikti savarankiškas, – teigia K. Navickas. – Atsižvelgus į Lietuvos regionų plėtros tendencijas ir į kiekvieno valstybinio parko ar rezervato išskirtinę vertę, bus nustatyti veiklos prioritetai, taip pat daugiau dėmesio bus skiriama kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo funkcijoms“.

Vykdomos pertvarkos metu direkcijose etatų skaičius kistų nuo dabartinių 422 iki 320-376 – sumažėtų vadovų, finansininkų, ūkvedžių ir kitų bendrąsias funkcijas vykdančių specialistų. Tai leistų padidinti vidutinį darbo užmokestį nuo 690 iki 890 eurų, taigi ir pritraukti naujų specialistų darbui regionuose.

Atsižvelgus į gerąją tarptautinę praktiką, bus siekiama padidinti nekabinetinio pobūdžio personalo dalį (vadinamuosius reindžerius), kurie turės žinoti, kokių paslaugų reikia vietos gyventojams, ir padės jas suteikti.

Kita svarbi galimybė, kurią ši pertvarka atveria, – didžioji dalis saugomų teritorijų paslaugų bus teikiamos internetu, likusios – „vieno langelio“ principu gyventojams patogiuose lankytojų centruose, kurie išliks kaip regionų saugomų teritorijų centrų teritoriniai padaliniai. Tobulinant teisinį reguliavimą toliau mažės skaičius dokumentų, kuriais reguliuojama veikla saugomose teritorijose, užtikrinant, kad visą informaciją apie reikalavimus ūkinei veiklai konkrečioje vietoje žmogus rastų viename informacijos šaltinyje. 

Profesinei sąjungai susirūpinimą kelia darbuotojų atleidimas ir neaiškus pertvarkos įgyvendinimas

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vaidas Laukys teigia, kad net ir po reformos pristatymo lieka neaišku, kaip viskas bus įgyvendinta praktiškai.

„Mums susirūpinimą kelia faktas, kad bus atleidžiama apie 50 darbuotojų. Neaišku, kokių tiksliai reikės pareigybių, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi atrenkant liekančius dirbti.

Kilnus tikslas vidutinį specialistų darbo užmokestį padidinti nuo 690 iki 890 eurų taip pat kelia abejonių.  Neaišku, iš kur bus imamos papildomos lėšos, ar likusiesiems dirbti nebus užkraunamas gerokai didesnis darbo krūvis. Be to, neaišku, ar nebus vidutinis atlygis pasiektas tik matematiškai, kuomet „mažiau lojalūs” darbdaviui darbuotojai gaus labai mažą, o kiti – gana didelį atlygį. Tokių pavyzdžių turime ir šiuo metu”, – teigia V. Laukys.

Profesinė sąjunga pateiktą pertvarkos informaciją vertina kaip viziją su tam tikrais teoriniais paskaičiavimais, tačiau toli gražu ne aiškų ir konkretų reformos planą. V. Laukys viliasi, kad diskusijoms ir konkretaus plano sukūrimui bus skirta pakankamai laiko.

Aplinkos ministerijos ir LAASDPS informacija

V. Laukys: svarbiausias šių metų uždavinys – suvaldyti reformų eigą

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai 2017-ieji buvo kupini naujovių, iššūkių, reformų sistemoje. Apie tai ir kalbamės su profesinės sąjungos pirmininku Vaidu Laukiu.

Kokius didžiausius profesinės sąjungos pasiekimus šiais metais galėtumėte įvardinti? 

Praėję metai buvo gana permainingi, pilni naujovių, prie kurių turėjome sparčiai prisitaikyti. Vienas svarbiausių dalykų – reformos. Jų – daugybė, beveik visa aplinkosaugos sistema kupina didesnių ir mažesnių pertvarkų. Ypatingai daug dėmesio skyrėme reformų eigai, stengėmės sužinoti, kokie pokyčiai planuojami, aktyviai teikėme siūlymus ir rekomendacijas, dalyvavome pasitarimuose ir darbo grupėse. Galima pasidžiaugti, kad pavasarį konferencijoje kolegų keltos idėjos nemaža dalimi įgyvendinamos, įtrauktos į naujai kuriamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemą.

Antras svarbus dalykas – naujasis Darbo kodeksas. Pastarojo nuostatos įnešė į mūsų kasdienybę nemažai naujų dalykų ir iššūkių: įstaigose pradeda atsirasti darbo tarybos, aplinkosaugininkų būdravimą turi pakeisti pasyvus budėjimas, keičiasi kolektyvinių sutarčių sudarymo tvarka ir pan. Visus naujus procesus reikia gana greitai perprasti, įsisavinti ir pritaikyti praktikoje ginant darbuotojų teises.

Kokie bus svarbiausi 2018 m. darbai? 

Pajuokaujant galiu pasakyti, kad paprastai darbai patys susiranda mus. Taip jau yra, kad planus dažnai nustelbia visa eilė staigmenų, kurias reikia spręsti čia ir dabar.

Žinoma, visada turime kryptį ir viziją, kur link einame, ką planuojame. Šiais metai turėsime suvaldyti visą eilę įsibėgėjusių reformų aplinkosaugos, miškų, saugomų teritorijų sistemose. Didelį dėmesį skirsime profesinės sąjungos narių ir jų teisėtų interesų gynybai, sieksime jiems suteikti jiems tinkamą informaciją, patarti. Savo ruožtu teks pakovoti ir už jų skurdų atlygį, darbo sąlygas, krūvius.

Ko palinkėtumėte pareigūnams ir sistemos darbuotojams?

Visų pirma linkiu ryžto išdrįsti išsakyti savo nuomonę, būti atkakliems siekiant užsibrėžtų tikslų ir nepasiduoti apatijai. Linkiu nenuleisti rankų, susitelkti, susikaupti ir keisti tai, kas trukdo mums visiems tinkamai atlikti savo pareigas ir gauti už tai orų atlygį.