Archyvas: Balandis 2021

AAD atšaukė sprendimą nutraukti kolektyvinę sutartį 2021-04-28

Kategorija: Naujienos

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) informavo Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinę sąjungą (LAASDPS) apie atšauktą sprendimą vienašališkai nutraukti 2020 m. vasario mėn. pasirašytą kolektyvinę sutartį. Tokį sprendimą priėmė naujoji AAD vadovybė.

„Džiaugiuosi, kad naujoji departamento vadovybė įžvelgia socialinio dialogo prasmę ir ieško būdų jį stiprinti. Manau, kad abipuse pagarba, kartu priimamais institucijai ir čia dirbantiems žmonėms naudingais sprendimais turi būti grindžiama kiekvienos valstybės institucijos veikla“, – sako LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys. Skaityti toliau

Profesinės sąjungos atstovai susitiko su naujuoju AAD vadovu 2021-04-22

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai šiandien susitiko su naujuoju Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovu Raimondu Sakalausku.

Nuotoliniu būdu vykusio susitikimo pradžioje LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys naujajam AAD vadovui pristatė svarbiausias sistemos problemas (paskubomis įvestą suminę darbo laiko apskaitą, socialinio dialogo nebuvimą, AAD veiklos probleminius klausimus) bei LAASDPS ir aplinkosaugininkų bendruomenės lūkesčius. Anot V. Laukio, socialinis dialogas sistemoje, dėka buvusios AAD vadovybės, buvo visiškai nutrūkęs, o bendravimas tarp departamento vadovybės ir darbuotojų atstovų iš esmės buvo tik formalus. Skaityti toliau

Netekome kolegos Valdo Pavilonio

Kategorija: Naujienos

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netikėtai netekome vieno iš pirmųjų mūsų profesinės sąjungos narių, profesionalaus, savo darbą išmaniusio bei mylėjusio aplinkosaugininko ir tiesiog puikaus bičiulio Valdo Pavilonio. Dėl šios skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą Valdo šeimai, artimiesiems, draugams – liūdime kartu su Jumis.

-

suvalkietis.lt nuotrauka.

Prieš dešimtmetį buvo įkurta Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga 2021-04-13

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) mini savo dešimtmetį. Ilgametis organizacijos vadovas Vaidas Laukys pripažįsta, kad šalies aplinkosauga per tuos dešimt metų pasikeitė neatpažįstamai. Nepaisant to, vis dar dažnos situacijos, kuomet įvairių sistemoje veikiančių organizacijų vadovai įvairias vidines institucijų problemas yra linkę spręsti eilinių darbuotojų sąskaita.

– Kodėl buvo įkurta LAASDPS? 

– Idėja įkurti LAASDPS prieš 10 metų gimė vadinamojoje inspektorių Taryboje – visuomeninėje organizacijoje, savotiškoje patariamojoje Aplinkos ministro institucijoje. Turime prisiminti, kad tuo metu sprendimai sistemoje buvo priimami praktiškai vienašališkai, neklausiant darbuotojų nuomonės, neatsižvelgiant į jų nuotaikas. Įvairūs sprendimai aplinkosaugininkams buvo tiesiog primetami, o patys žmonės išnaudojami, sistemiškai pažeidžiamos jų teisės. Tad 82 aplinkosaugininkai iš tuometinių regionų aplinkos apsaugos departamentų ir nusprendė įsteigti LAASDPS. Skaityti toliau

Paremk profesinę sąjungą 0,6 proc.

Kategorija: Naujienos

Gerbiami kolegos, draugai, bičiuliai,

prasidėjus deklaravimo laikotarpiui turite galimybę paremti Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinę sąjungą, – deklaruojant pajamas pervesti paramą, 0,6 proc. nuo Gyventojo pajamų mokesčio, užpildant formą FR0512. Skirdami paramą Jūs užtruksite tik kelias minutes, o mums šios papildomos lėšos leis dar efektyviau spręsti pareigūnams, darbuotojams kylančias problemas, pasirūpinti jų geresnėmis darbo sąlygomis.

Skirdami paramą profesinėms sąjungoms, Jūs neatimsite pinigų iš savo vaikų darželio ar mokyklos, nuo seno remiamos gyvūnų prieglaudos ar visuomeninės organizacijos, kurios veiklą remiate. Pateikdami deklaraciją FR0512, Jūs iš valstybės biudžeto galite iš viso skirti iki 2,4 procentų nuo sumokėto pajamų mokesčio paramai organizacijoms: iki 1,2 proc. visuomeninėms organizacijoms; iki 0,6 proc. politinėms partijoms; iki 0,6 proc. profesinėms sąjungoms.

Esame Jums labai dėkingi už jau iki šiol skirtą bei planuojamą skirti paramą.

Jūsų patogumui teikiame nuorodą, kaip pervesti paramą, ir pavyzdį:
https://www.youtube.com/watch?v=cLhyzC9-lrQ&feature=youtu.be

Ramių, jaukių ir šiltų Šv. Velykų

Kategorija: Naujienos

Teismas nurodė Vaidą Laukį skubiai grąžinti į eitas pareigas 2021-04-02

Kategorija: Naujienos

Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Vaido Laukio skundą ir grąžino jį į Aplinkos apsaugos departamento (AAD) prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjo pareigas.

V. Laukys apskundė teismui departamento direktorės 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad paskiriant tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, buvo pažeistos pagrindinės procedūros ir taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybių ištyrimą ir įvertinimą, o tuo pačiu ir sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą. Vienas iš esminių pažeidimų buvo tai, kad V. Laukui esant profesinės  sąjungos pirmininku nebuvo kreiptasi į vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyrių ir negautas sutikimas dėl atleidimo. Skaityti toliau