Archyvas: Vasaris 2018

LAASDPS sveikina su Lietuvos šimtmečiu

Kategorija: Naujienos

Kolegos, pareigūnai,
Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį – pasitikime vieningai. Kartu prisiminkime praeityje nueitą ilgą kelią į nepriklausomybę, kurį ne kartą lydėjo įvairūs iššūkiai. Iššūkiai, kuriuos įveikėme, po kurių atsitiesėme ir subrendome kaip savarankiška valstybė.

Laisvės kelias nesibaigia ir šiandien, bet juo žengiame jau būdami kitokie: drąsūs, veržlūs, stiprūs, orūs, reikalui esant pasiryžę stoti į kovą už savo šalį ir jos žmones. Tad tebūna Valstybės jubiliejus kiekvieno pareigūno asmeninė šventė!

Aukštai iškėlę trispalves švęskime, kurkime pažangių idėjų, drąsių sprendimų kupiną saugią Lietuvą!

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga

Profsąjungai pristatytos aplinkos apsaugos sistemos reformos

Kategorija: Naujienos

Vakar, vasario 8 d. vyko susitikimas, kurio metu Aplinkos ministerijos vadovybė Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovams pristatė Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) reformą bei steigiamo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) struktūrą.

Anot ministerijos atstovų, AAD bus vienintelė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę šalyje vykdanti institucija. Ją įsteigti įpareigoja pakeistas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Šio įstatymo nuostatas planuojama įgyvendinti liepos 1 d., kai prie AAD bus prijungtos aštuonios šiuo metu valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančios institucijos – regionų aplinkos apsaugos departamentai.

Ministerija žada aiškesnę struktūrą ir vieningą sistemą

Aplinkos ministerija teigia, kad tai leis optimizuoti bendrąsias ir aiškiai išgryninti tiesiogines aplinkos apsaugos kontrolės funkcijas, užtikrinti vieningą pažeidimų kontrolės ir ūkio subjektų konsultavimo tvarką, teikti veiksmingesnę pagalbą verslui, skaidriau ir efektyviau planuoti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, mažinti naštą  ūkinei veiklai. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas jau yra patvirtinęs AAD struktūrą ir nuostatus. Numatoma, kad ši įstaiga kaip juridinis asmuo bus registruota vasario 15 d.

Įsteigus naująjį AAD ir tvirtinant struktūrą, bus optimizuojamos funkcijos ir sprendžiamas pareigybių skaičiaus ir jų funkcijų klausimas. Dėl to darbuotojams ir valstybės tarnautojams gali būti sudarytos sąlygos pereiti į naujas pareigas, būti perkeltiems arba įteikiami įspėjimo lapeliai dėl pareigybių naikinimo su visomis darbuotojų teisėmis (teisė į laisvą nuo darbo laiką kito darbo paieškoms, teisė gauti išeitinę kompensaciją).

Profsąjungoms vis dar kyla abejonių

„Nors pristatyta nauja AAD struktūra ir vykdomos pertvarkos orientuoti į administracinių išlaidų mažinimą, vis tik išlieka rizika, kad gali nukentėti ir specializuotuose skyriuose dirbantys specialistai. Dėl gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, miestų ir rajonų agentūrų, administracinių bylų nagrinėjimo skyrių darbuotojų perkėlimo į AAD tomis pačiomis sąlygomis nekyla abejonių. Tačiau dėl mokesčių ir atliekų kontrolės bei kontrolės organizavimo skyriams vadovaujančių specialistų aiškumo gerokai mažiau.

Kyla abejonių, ar tai daroma dėl deklaruojamo esminio jų vykdomų funkcijų pasikeitimo, ar galimai siekiama sudaryti palankesnes sąlygas esamiems RAAD vadovams pretenduoti į patrauklesnes pozicijas naujajame AAD“, – sakė LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

LAASDPS kritiškai įvertino tokį galimą scenarijų ir žadėjo atlikti papildomą šios rizikos stebėseną ir funkcijų analizę.

Oficiali informavimo ir konsultavimo procedūra dar neprasidėjo, ji turėtų startuoti tik įsteigus AAD, tačiau laiko, anot V. Laukio, reikalingai informacijai parengti lieka nedaug. „Vis dar neįvardintas naikintinų pareigybių sąrašas, neaišku, kokia apimtimi išliks bendrosios funkcijos ir pareigybės, ar AAD kompetencijų centrai turės nuotolines darbo vietas“, – vardija LAASDPS pirmininkas.

Profesinės sąjungos atstovai tikisi, kad susitikime dalyvavęs aplinkos ministras ir kiti ministerijos atstovai išgirdo aplinkosaugininkų nuogąstavimus, artimiausiu metu visos abejonės bus išsklaidytos, o priimti sprendimai – skaidrūs.