Svarbi informacija

2016-02-11 DĖL IKITEISMINIO TYRIMO OBJEKTYVUMO UŽTIKRINIMO

2016-02-11 DĖL ALYTAUS RAAD VADOVO VEIKSMŲ ĮVERTINIMO

2016-01-29 DĖL ALYTAUS RAAD ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ

2016-01-12 DĖL NESUTIKIMO SKIRTI TARNYBINĘ NUOBAUDĄ

2015-10-16 VTEK ATSAKYMAS DĖL VMT INTERESŲ TVARKOS

2015-07-03 DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAMS

2015-03-27 DĖL KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ INICIJAVIMO IR ĮGALIOJIMŲ GAVIMO

2015-03-09 DĖL VYKDOMŲ PERTVARKYMŲ

2015-02-10 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

SVARBI INFORMACIJA DĖL APLINKOS APSAUGOS SISTEMOS PERTVARKYMŲ

2015-02-02 DĖL ĮGYVENDINAMŲ PERTVARKYMŲ

2015-01-28 NUTARIMAS. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTUS

2015-01-28 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015-01-28 POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

2015-01-19 DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIŲ INSTITUCIJŲ KONSOLIDAVIMO

2014-12-23 DĖL REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTANTENTO STRUKTURŲ OPTIMIZAVIMO

2014-12-01 DĖL APLINKOS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PERTVARKOS (2)

2014-11-20 DĖL APLINKOS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PERTVARKOS

2014-10-21 DĖL LAIKO, KADA APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNAS…

2014-10-07 BUDRAVIMAS

2014-09-30 DĖL SUSITIKIMO

2014-09-26 DĖL REAGAVIMO Į APLINKOSAUGINIUS PRANEŠIMUS VISĄ PARĄ

2014-09-15 DĖL APLINKOS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PERTVARKOS

2014-09-12 DĖL APKLAUSOS REZULTATŲ

2014-09-05 DĖL RAAD PERTVARKOS

2014-08-21 DĖL APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PERTVARKOS

2014-06-23 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO

2014-06-20 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO

2014-05-13 DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS ĮVEDIMO Nr. S2-36(14)

2014-05-07 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO Nr. (42-1)-D8-3426

2014-04-11 DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AR INCIDENTŲ DARBE TYRIMO TVARKOS Nr. S2-26(14)

2014-03-07 DĖL LIETUVOS RESPUBLiKOS APLINKOS MINISTRO PAVEDIMO

2014-02-06 VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2014-02-19 DĖL INFORMACIJOS PATIEKIMO. NR. S2-18(14)

2014-02-19 DĖL SUSITIKIMO INICIJAVIMO. NR. S2-17(14)

2014-01-27 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ. NR. (39,2-92)-3-393

2014-01-08 DĖL DALYVAVIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOJE. NR. S2-3(14)

2014-01-03 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ. NR. (16)2T-5

2014-01-03 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO IR DALYVAVIMO KOMISIJOS DARBE. NR. (42-1)-D8-43

2013-12-23 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ. NR. (41-1)-D8-11022

2013-12-11 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO IR DALYVAVIMO KOMISIJOS DARBE. NR. S2-57(13)

2013-12-04 DĖL BAUDŲ UŽ SAVAVALIŠKUS KIRTIMUS DIDINIMO. NR.(12-4)-D8-1034

2013-11-07 DĖL BAUDŲ IR ŽALŲ DIDINIMO UŽ NETEISĖTUS KIRTIMUS. NR. S2-53(13)

2013-10-14 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO. NR.(7-1)-D8-8714

2013-10-01 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO. NR. S2-50(13)

2013-09-11 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO. NR. S2-47(13)

2013-09-05 DĖL GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI BENDRUS SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMO PROJEKTUS. NR. (42-1)-D8-7407

2013-09-03 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO. NT. (9)-A4-3255

2013-08-09 DĖL GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI BENDRUS SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMO PROJEKTUS. NR (42-1)-D8-6754

2013-06-26 DĖL GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI BENDRUS SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMO PROJEKTUS. NR. S2-39(13)

2013-06-21 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO. NR (9)-A4-2330

2013-05-22 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO. NR S2-31

2013m. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS TARNYBOS ĮSTEGIMO