Archyvas: Sausis 2014

Aplinkos apsauga: reformos reikalingos, bet jos neturi būti skausmingos

Kategorija: Naujienos

Kaip bus vykdoma regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) vykdomų funkcijų ir jų struktūros pertvarka, kuri numatyta nuo liepos 1 d., dar nėra galutinai aišku. Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai baiminasi, kad dėl reformos regionuose darbo gali netekti dalis gerai ir profesionaliai dirbančių darbuotojų. Tačiau, kaip teigė LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys, šiuo metu aplinkos ministerijoje vyksta intensyvios diskusijos dėl funkcijų perskirstymo ir numatomos reformos aspektų, kurios, pasak jo, yra tikrai konstruktyvios.

Šiuo metu Lietuvoje veikiantys aštuoni RAAD vykdo įvairias funkcijas nuo leidimų ir specialiųjų sąlygų išdavimo,  dalyvavimo rengiant tam tikrus, atitinkančius jų kompetenciją, projektus iki dalyvavimo įvairių komisijų veikloje. Be to, tie patys RAAD vykdo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

Planuojama reforma numato RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) funkcijų perdalijimą bei RAAD pertvarką. Iš esmės tuo siekiama atskirti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę nuo leidimų išdavimo ir derinimo procedūrų. Numatoma, kad RAAD išlaikys juridinį statusą bei kontrolės funkciją, tuo tarpu visą jos veiklą, susijusią su leidimais, turėtų perimti AAA. Tame neturėtų būti nieko bloga, nes, kaip teisingai tvirtina reformos koncepcijos kūrėjai, etatų skaičius nesumažės.

Tačiau atidžiau pažvelgus tampa aišku, kad nebuvo pagalvota apie kai kuriuos niuansus. AAA – respublikinė organizacija, kuri veikia sostinėje. Tad šiuo metu RAAD sudėtyje esančios pareigybės, susijusios su leidimų išdavimu, neišvengiamai turės persikelti į Vilnių. Vadinasi, regionuose dirbantys patyrę ir kompetentingi aplinkosaugininkai, na nebent išskyrus vilniečius, turės skirtis su tarnyba. Tai ir sukėlė nerimą profesinės sąjungos atstovams. Norėdami turėti galimybę pateikti savo pasiūlymus jie kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydami leidimo dalyvauti dar pernai rugpjūtį sukurtos darbo grupės veikloje.

Kaip sakė V. Laukys, Aplinkos ministerija noriai sutiko bendradarbiauti. Šiemet sausio 3 d.  aplinkos viceministras Almantas Petkus pasirašė dokumentą, leidžiantį profesinės sąjungos nurodytus atstovus įtraukti į darbo grupės sudėtį. Į šią veiklą LAASDPS delegavo savo pirmininką Vaidą Laukį ir pirmininko pavaduotoją Viktorą Mindžiulį. Profesinės sąjungos atstovai jau dalyvavo keturiuose šiemet įvykusiuose grupės posėdžiuose.

Buvo pareikšta įvairių nuomonių ir pasiūlymų. Tai, kad vienos ir tos pačios įstaigos darbuotojai vykdo ir leidimų išdavimą, ir kontrolę iš tiesų gal ir nėra gerai. Tad  funkcijų atskyrimo sumanymas yra labiau politinis klausimas, juolab tai jau nuspręsta anksčiau. Principinis šiuo atveju yra regioniškumo klausimas ir regionuose dirbančių specialistų likimas. Aplinkosauginių reikalavimų pastaraisiais metais nuolat gausėjo ir jie griežtėjo, tačiau tiesiogiai regionuose dirbančių aplinkosaugos specialistų trūksta, dideli jų darbo krūviai, o plati ir imli sfera reikalauja didelės patirties ir išmanymo. V. Laukys išdėstė profesinių sąjungų poziciją. „Galbūt atėjo metas kai kurioms pertvarkoms, bet nereikia pradėti nuo visiško jau esamos sistemos išdraskymo, etatų mažinimo regionuose. Gerai ir profesionaliai dirbantys pareigūnas yra vertybė. Klausimas, kurioje įstaigoje jis dirbs, jau antraeilis klausimas“, – sakė jis.

Pasitarimų metu buvo svarstomos teritorijų planavimo, statybų, taršos prevencijos ir gyvosios gamtos organizavimo funkcijos. Vieni iš svarbiausių klausimų yra RAAD vykdomų funkcijų teritorijų planavimo srityje bei RAAD atliekamų specialiųjų sąlygų išdavimo ir projektų derinimo funkcijų likimas. Šias funkcijas, kaip susijusias su leidimų išdavimu, buvo siūloma perduoti AAA. Profesinės sąjungos atstovams šiuo atveju, kaip jau buvo minėta, buvo svarbu ne tiek po kokia iškaba darbuotojas dirbs, kiek regioniškumo klausimas. LAASDPS atstovų ir kai kurių aplinkos ministerijų atstovų pozicija buvo, kad AAA regioniniai padaliniai vykdant minėtas funkcijas yra reikalingi. Tuo būdu bus išsaugoti kvalifikuoti specialistai regionuose, lengvinama našta verslui, nes veiklos subjektams nereiks važinėti į AAA Vilniuje, kur bus vykdomos visos procedūros. Buvo pritarta siūlymui kurti keturis regioninius AAA padalinius, koncentruojant vykdomą veiklą didesnių RAAD bazėje. Konkretūs RAAD bus siūlomi vėliau kuriant pačią struktūrą.

Tai tik vienas pavyzdys, tačiau, pasak profesinių sąjungų atstovų, apskritai bet kurios srities funkcijas yra efektyviau vykdyti vietoje – regione, jau nekalbant apie tai, kad tokiu atveju tarnyboje būtų išsaugoti profesionalai.

Kaip jau minėta, šiuo metu vyksta intensyvios derybos. Laiko joms liko nedaug, nes kai kuriems darbuotojams (pavyzdžiui, auginantiems vaikus iki 14 metų) atleidimo lapelius reikia išduoti jau prieš 4 mėnesius iki reformos, t.y., kovo 1 d. Profesinės sąjungos atstovų teigimu, jų pateikti pasiūlymai susilaukė dėmesio, pritarta AAA regioninių padalinių kūrimui, nors jų gali būti mažiau, negu dabar yra regionų. Todėl tikėtina, kad reforma bus su pliuso ženklu: naujovės yra reikalingos bet kurioje srityje, bet jos neturi būti skausmingos.

NPPSS informacija