Archyvas: Rugpjūtis 2014

Profesinė sąjunga ragina aplinkos ministrą: mūsų bendradarbiavimas neturi nutrūkti

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos profesinė sąjunga (LAASDPS) raštu kreipėsi į aplinkos ministrą Kęstutį Trečioką primindama apie įstatyme numatytą pareigą bet kokius struktūrinius pakeitimus derinti su profesine sąjungą. Profesinės sąjungos žiniomis jau nuo ateinančių metų pradžios numatomi tam tikri struktūriniai pakeitimai aplinkos apsaugos sistemoje, tačiau apie juos LAASDPS nebuvo informuota.

Kiek žinoma, šiuo metu Aplinkos ministerija (AM) vykdo vidaus auditą dėl ministerijos padalinių – Regioniniuose aplinkos apsaugos departamentų, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos bei Aplinkos apsaugos tarnybos – funkcijų. Numatoma pertvarka, funkcijų perskirstymas ar net jų keitimas gali neigiamai paveikti darbuotojų padėtį – nukentės jų socialinės garantijos. Audito išvados jau šią savaitę turėtų būti pateiktos ministrui. „Pažymėtina, jog minėto audito rezultatai  ir  jais remiantis  priimti sprendimai  gali  turėti  esminės įtakos  darbo  organizavimui Aplinkos  ministerijai  pavaldžiose įstaigose  ir jose dirbančių  valstybės  tarnautojų  bei  darbuotojų teisinei  padėčiai.  Dėl to,  remdamiesi Lietuvos  Respublikos  darbo  kodekso  47  straipsnio 3,4,6  ir 7 dalimis,  prašome  Jūsų  vykdyti  informavimo bei  konsultavimo  procedūrą“, – rašoma profesinės sąjungos kreipimesi.

Profesinės sąjungos atstovai tikisi ir tolesnio bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija ir ketina jau šią savaitę susitikti su jos atstovais. Socialinis bendradarbiavimas neturėtų nutrūkti, juolab kad pastaruoju metu jis buvo gana konstruktyvus. Būsimo susitikimo metu kaip vieną iš prioritetinių klausimų profesinės sąjungos vadovai ketina aptarti galimus ženklius pakitimus aplinkosaugos sistemoje. Primename, kad mūsų siekis – ne tik apginti darbuotojų teises (nors į tai, žinoma,  kreipiamas svarbiausias dėmesys) – bet ir pasiekti tokius susitarimus, kurie naudingi ir pačiam darbdaviui.

LAASDPS taip pat laukia ministerijos informacijos apie jų poziciją dėl naujai kuriamos tvarkos padaliniuose – apie tai jau ne kartą buvo kalbėta ir ne kartą raštu kreiptasi. Profesinė sąjunga ne kartą buvo pateikusi ir savo siūlymus – pavyzdžiui, apie tai, kaip turėtų būti reglamentuojamas kontroliuojančių institucijų pareigūnų darbas reaguojant į pranešimus pasibaigus pareigūnų darbo laiką, apmokėjimo tvarką ir pan. Deja, kol kas aiškių būsimosios reformos gairių profesinė sąjunga nėra gavusi.

Tikimės, kad Aplinkos ministerija nenutrauks glaudaus bendradarbiavimo ir laiku informuos profesines sąjungas apie galimus pasikeitimus, kad bet kokie klausimai būtų išspręsti taip, kaip palanku abiems šalims.

LAASDPS informacija