Teisinė informacija

Profsąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Žemiau yra pateikiamos nuorodos i aktualius teisės aktus, bei įstatymus:

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas
Civilinis kodeksas
Darbo kodeksas
Šakos kolektyvinė sutartis

2020 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis

2020 metų LAASDPS ir AAD kolektyvinė sutartis

2021 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis

2022 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis