Teisinė informacija

Profsąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Žemiau yra pateikiamos nuorodos i aktualius teisės aktus, bei įstatymus:

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas
Civilinis kodeksas
Darbo kodeksas
Šakos kolektyvinė sutartis

2020 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis

2020 metų LAASDPS ir AAD kolektyvinė sutartis