Profesinės sąjungos atstovai

Vadovaujantis įstatais ir Profesinės sąjungos valdybos sprendimu Profesinę sąjungą atskiruose filialuose atstovauja Profesinės sąjungos pirmininkas ir valdybos nariai pagal teikiamą sąrašą:

1. Profesinės sąjungos pirmininkas

Vaidas Laukys, tel. +370 602 72147, El. paštas: aplinkosprofsajunga@pareigunai.lt

2. Profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja

 Dijana Rupeikienė, tel. +370 652 38771, El. paštas: aplinkosprofsajunga@gmail.com  aplinkosaugininkuprofsajunga@gmail.com

 

3. Valdybos nariai

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Romualdas Sližauskas (Aplinkos apsaugos departamentas) +370 686 49124 vandenis65@gmail.com
Gintautas Andruškevičius (Aplinkos apsaugos departamentas) +370 618 20071 gintautas.andru@gmail.com
Andrius Jankauskas (Aplinkos apsaugos departamentas) +370 610 43584 andrius.jankauskas04@gmail.com
Ramunė Burzdžiūtė (Aplinkos apsaugos departamentas) +370 607 79894 ramunekubiliene5@gmail.com
Lina Kamandierė (Aplinkos apsaugos departamentas) +370 614 90957 lina.kamandiere@gmail.com
Onutė Grigaitė (Valstybinių saugomų teritorijų tarnyba) +370 674 10695 onugri@gmail.com
Jolanta Nainienė (Valstybinė miškų tarnyba) +370 684 49169 jolantanainiene@gmail.com
Aušrinė Kutkaitė-Žemaitienė (Aplinkos apsaugos agentūra) +370 636 20564 ausrine.zemaitiene@gamta.lt
Simona Dalinkevičiūtė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) +370 636 12163 simute.dalinkeviciute@gmail.com
Aidas Stepankevičius (Valstybinė miškų urėdija) +370 686 16011 aidas.stepankevicius@gmail.com

 

 

Profesinės sąjungos atstovai veikdami pagal įstatymus ir kitus norminius teisės aktus vykdo darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę, turi šias pagrindines kolektyvinio atstovavimo teises:

  1. Teikia pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje.
  2. Vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę.
  3. Saugo darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai.
  4. Turi teisę gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio padalinio) veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai.
  5. Turi teisę skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.
  6. Profesinės sąjungos atstovai atlieka ir kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų interesai esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių.