Archyvas: Sausis 2016

V. Laukys: tikimės 2016-aisiais sulaukti socialinio dialogo proveržio aplinkosaugos sistemoje

Kategorija: Naujienos

Kalbiname Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką Vaidą Laukį apie šiais metais nuveiktus darbus ir kitų metų tikslus.

Kaip vertinate šiuos metus?

Šiuos metus vertinu dviprasmiškai – buvo tiek gerų, tiek blogų dalykų. Ko gero, daugiausiai dėmesio buvo skirta aplinkosaugos sistemos reformoms. Numatytos pertvarkos mums – pareigūnų atstovams – kėlė didelį nerimą. Baiminomės, kad jau ne pirmą kartą siekiant tarsi kilnių tikslų, gali sumažėti pirminės grandies pareigūnų skaičius, padidėti jų darbo krūviai, o jų atliekamos funkcijos nebus išgrynintos.

Dalies profesinės sąjungos narių interesai dar ir dabar ginami teismuose. Dideliu pasiekimu laikau augantį kolegų ryžtą atstovėti už savo teises, nesitaikstymą su neteisingais sprendimais. Tuo tarpu profesinė sąjunga teisinėmis, organizacinėmis priemonėmis padeda ginti savo narių neabejingą požiūrį į darbą ir darbuotojų teises. 

Su kokiomis didžiausiomis kliūtimis susidūrėte?

Tenka apgailestauti, kad šiai dienai dalis įstaigų vadovų priešiškai nusiteikę prieš darbuotojų teises ir trukdo dalyvauti reformų procesuose. Todėl profesinėms sąjungoms teko su kai kuriomis įstaigomis reformų proceso klausimus spręsti teismuose. Akivaizdu, kad stinga socialinio dialogo. Tuo pačiu yra ir teigiamų pavyzdžių, kai labiau autokratinį valdymą pripažinę vadovai keičiasi ir imasi modernesnių vadovavimo principų – darbuotojus įtraukia į sprendimų priėmimo procesą, dalinasi įstaigos veiklos informacija, siekia motyvuoti darbuotojus. Jie pagaliau suvokia, kad tik tinkamai informuotas ir motyvuotas pareigūnas pajėgus efektyviai spręsti kylančius klausimus ir įgyvendinti įstaigos keliamus tikslus.

Ko nepavyko pasiekti ir kodėl?

Aplinkos ministerijoje per ilgai užsitęsęs, prieštaringai vertinamas Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų reformų procesas liko neįgyvendintas. Tai tik patvirtina, kad komunikacijos ir strategijos sistemoje trūksta.

Mes kaip pareigūnų atstovai ne kartą kreipėmės ir primygtinai reikalavome, kad Aplinkos ministerija dažniau inicijuotų socialinių partnerių, visų suinteresuotų pusių diskusijas dėl aplinkosaugos sistemai svarbių klausimų sprendimų. Ne vien tik nurodymais turime gyventi ir dirbti, bet vystydami produktyvų dialogą ir į jį įtraukdami gausesnį ratą kolegų, prisiimdami atsakomybę ir įsipareigodami galėsime pasiekti efektyvių rezultatų.

Daugelyje tarnybų jau pasirašytos kolektyvinės sutartys. Kada galima tikėtis pasirašymo ir jūsų tarnyboje?

Galime pasidžiaugti, kad metų pradžioje mūsų inicijuotas šakinių kolektyvinių derybų procesas su Aplinkos ministerija jau palaimintas Vyriausybės. Tikimės, kad greitu metu pavyks startuoti su derybų procesu. Tai atvertų naujos kokybės dialogo puslapį, kuris sudarytų sąlygas ir darbdaviui, ir darbuotojui jaustis patikimiau, labiau pasitikėti vieni kitais.

Ko tikitės ateinančiais metais? Ko sieksite? Ko gali tikėtis pareigūnai – jūsų profesinės sąjungos nariai?

Esame pradėję spręsti visą eilę klausimų dėl darbuotojų socialinių garantijų, darbo sąlygų gerinimo, būdravimo įgyvendinimo ir jo tobulinimo, aprūpinimo uniformomis, darbo užmokesčio didinimo. Mūsų nuomone, reikėtų ieškoti būdų, kaip didinti skurdžius pareigūnų atlyginimus, o tuo pačiu mažinti atotrūkį tarp mažiausiai ir daugiausiai uždirbančių pareigūnų, ypač vadovų, kurių atlyginimai iki kelių kartų didesni už mažiausio rango pareigūnų. Pradėtus darbus tęsime ir kitais metais, kryptingai sieksime, kad pareigūnai savo darbo vietose jaustųsi saugūs ir motyvuoti.

LAASDPS informacija