Archyvas: Gegužė 2015

Aplinkos ministerija kreipėsi dėl galimybės dėl šakos kolektyvinės sutarties parengimo derybų

Kategorija: Naujienos

Aplinkos ministerija (AM) kreipėsi į Vyriausybę su prašymu įgalioti AM vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl institucijų, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, šakos kolektyvinės sutarties parengimo. Nustatyta tvarka šis klausimas pateiktas derinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Finansų ministerijoje, Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai (LAASDPS).

Profesinės sąjungos atstovai teigia, kad tai – pirmas žingsnis ilgame kelyje. „Mes tikimės, kad pradėta iniciatyva dėl šakinės kolektyvinės sutarties sudarys galimybes abipusį bendradarbiavimą ir dialogą aplinkosaugai rūpimais klausimais pakelti į aukštesnį – visiems naudingesnį lygį. Situacija, kai šališkai priimami sprendimai dėl darbo sąlygų, jo organizavimo, darbuotojų socialinės gerovės, palaipsniui turės keistis. Tik aktyviai ir geranoriškai diskutuojant galime pasiekti teigiamų rezultatų, motyvuoti darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją, o sistemoje vykstantiems pokyčiams suteikti daugiau skaidrumo“, – teigia LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

LAASDPS informacija

Aplinkos ministras dėl sistemos bėdų: aiškinsimės situaciją

Kategorija: Naujienos

Vakar, gegužės 18 d., Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai susitiko su Aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku, viceministru Algirdu Genevičiumi, kancleriu Robertu Klovu, kur aptarti aplinkosaugininkams aktualūs klausimai.

Kalbėta apie itin aktualias aplinkosaugininkams reformas, kurios jau nėra orientuotos į atliekamas funkcijas, trūksta realių skaičiavimų, remiamasi tik butaforine vizija, kad kitaip bus geriau. LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys pabrėžė, kad iki šiol nėra pateikti reformų steigiamų ir naikinamų pareigybių sąrašai, naujų pareigybių aprašymai.

AM atstovai teigė, kad iškilo abejonių dėl tolimesnės reformų perspektyvos. Anot jų, intensyviai diskutuojama su Seimo nariais, Aplinkos apsaugos komitetu.

„Aiškiai nebuvo įvardinta, tačiau susidarė įspūdis, kad ketinimai sukurti vieną aplinkos apsaugos kontrolės įstaigą iš aštuonių yra apgaubti nežinios net aukščiausiame lygyje“, – teigė V. Laukys.

Aplinkosaugininkų atstovai pabrėžė, kad neatsižvelgiama į profesinės sąjungos siūlymus mažinti Rajonų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) ir Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) skyrių skaičių, didinti kontrolę atliekančių pareigūnų skaičių (miesto ir rajono agentūrose).

„Reikėtų aiškiai įvardinti reformos tikslą, siekti ne skyrių kūrimo, o specialistų – ekspertų – ugdymo. Keista, kad AM miškų urėdijų atžvilgiu siūlo atstatyti (didinti) girininkijų skaičių, o RAAD atveju – ketina mažinti agentūrų skaičių.

Jau dabar jaučiamas pareigybių mažėjimas rajono ir miesto agentūrose, panaikintų referenčių funkcijos gula ant inspektorių pečių, dalis šių naikinamų etatų perkeliami į skyrius. Tuo tarpu VAAT, RAAD skyriuose bei agentūrose dirbančių pareigūnų funkcijos liko neišgrynintos (neaišku, kokio lygio klausimus spręs skirtingi pareigūnų sluoksniai). Ši problematika atsilieps ir BŪDRAVIMO kokybei“, – situaciją komentavo profesinės sąjungos pirmininkas.

Aplinkos ministras teigiamai atsiliepė į pateiktus argumentus, apgailestavo, kad visa tai buvo galima aptarti paprasčiau ir greičiau. Pažadėta pasidomėti, kodėl RAAD vadovai iki šiol nepateikė atstovams jų prašomos informacijos apie naujai steigiamas pareigybes ir jų aprašymus. Sutarta apsikeisti turima informacija ir netrukus pratęsti diskusiją su viceministru A. Genevičiumi.

Profsąjungos atsotvai savo ruožtu informavo, kad dėl RAAD neteisėtų veiksmų ir teisės aktų reikalavimų pažeidimų ignoruojant darbuotojų teises svarstoma galimybė skųsti vykdomas reformas.

Kodėl nedidėja inspektorių atlyginimai

Profesinė sąjunga pateikė informaciją AM apie tai, kad asignavimai atlyginimams nuo 2008 m. auga visiems, išskyrus inspektorius. Dėl šio klausimo AM kancleris ketino pateikti išsamesnę informaciją. „Jau anksčiau girdėjome motyvus, kad RAAD darbutojų užmokesčio fondas dalinai kompensuotas 2012 m., kai miškų kontrolės funkcijos kartu su 101 miškų pareigūnų etatais buvo perduotos Valstybinei miškų tarnybai, o finanasavimas išliko nepakitęs. Dar 2014 m. buvo padidinti asignavimai dėl kategorijų koeficientų atstatymo, tačiau eiliniams RAAD darbuotojams ženklesnio pagerėjimo atlyginimo atžvilgiu nesijaučia“, – aiškino V. Laukys.

Aptartas būdravimas ir kiti aktualūs klausimai

LAASDPS atstovai informavo ministeriją apie tai, kad, atlikus apklausą, paaiškėjo, jog net 80 proc. apklaustųjų būdravimas netinka, pagedaujama, kad vietoje būdravimo būtu įvestas budėjimas, kitiems būdravimas tinka, bet reikalingi pokyčiai.

Ministerijos atstovai teigė, kad budėjimo namuose su esamu finansavimu užtikrinti nepavyks. Tam reikėtų gerokai daugiau finansinių išteklių. Šioje vietoje nuomonės išsiskiria, o disponuojama informasija prieštaringa. AM teigia, kad būdravimas vykdomas gera valia pareigūnų sutikimu ir už tai gaunama 10 proc. priedas. Nors anksčiau už panašaus pobūdžio darbą net nebuvo mokama.

Profesinės sąjungos atstovų teigimu, esant dabartinei darbo teisės struktūrai, būdraujantiems pareigūnams už reagavimą visą parą mokamas ne atlygis, o tik pašalpa. Būtina analizuoti dabar vykdomo būdravimo informaciją bei ieškoti abiem pusėm optimalaus sprendimo.

Susitikimo metu kalbėta ir apie aplinkosaugininkų šakinę kolektyvinę sutartį. LAASDPS atstovai klausė, kada Aplinkos ministerija (AM) kreipsis į Vyriausybę dėl sutikimo pradėti derybas, kaip planuojama jas vykdyti. K. Trečiokas teigė, kad pritaria tokiam žingsniui, todėl bus tariamasi dėl kreipimosi, o, gavus įgaliojimus, pradėtas derybinis procesas.

Be to, aptarti ir kiti klausimai: dėl aplinkosaugos darbuotojų darbo krūvio ir veiklos vertinimo studijos atlikimo, darbuotojų atlygio didinimo, socialinio draudimo ir saugos bei sveikatos darbe klausimų sprendimo, aprūpinimo tarnybine uniforma, funkcijų išgryninimo, pareigūno „elektroninės“ darbo vietos sukūrimo.

LAASDPS informacija

Aplinkosaugininkai diskutavo su Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos atstovais dėl būdravimo

Kategorija: Naujienos

Praėjusią savaitę Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai susitiko su Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) atstovais, kur pratęsė diskusiją dėl būdravimo, Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) reformų ir kitų aktualių klausimų.

Ankstesniuose susitikimuose aplinkosaugininkų atstovai yra sakę, kad ir profesinės sąjungos, ir aplinkos apsaugos kontrolę atliekantys pareigūnai tikisi, kad šiuo metu galiojanti būdravimo tvarka bus pakeista ir atitiks Darbo kodekso reikalavimus, bus įvestas budėjimas namuose, taip užtikrinant darbuotojams palankesnes darbo ir socialines garantijas.

„Tam, kad laiku ir tinkamai pasirengtume ateities iššūkiams būtina ieškoti alternatyvų, analizuoti esamą situaciją, ruoštis naujiems iššūkiams. Reikia ne laukti, kada užklups netikėtumai ir susidursime su keblumais, o ieškoti papildomų finansavimo galimybių. Aplinkos ministerijos asignavimai atlyginimams nuo 2008 m. auga, tačiau to nesijaučia RAAD darbuotojams“, – teigė LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

VAAT atstovai patvirtino, kad šiuo metu intensyviai renkami statistiniai duomenys dėl būdravimo vykdymo per pastarąjį pusmetį. Pažadėjo, kad kitos savaitės pradžioje informaciją apie tai pateiks LAASDPS. Savo ruožtu profesinės sąjungos atstovai pateikė visą eilę pastebėjimų ir trūkumų dėl būdravimo tvarkos.

„Kol kas neišspręstas klausimas dėl medžioklės plotų vienetų identifikavimo, ydinga, kad VAAT darbuotojų konsultavimasis su būdraujančiu pareigūnu yra neapskaitomas, kaip darbo laikas, kai kada į būdravimą įtraukiami darbuotojai, kurie neaprūpinti reikiamomis priemonėmis“, – vardijo V. Laukys.

LAASDPS atstovai akcentavo, kad būdravimo ir reformų klausimai glaudžiai susiję. Šiuo metu jaučiama tendencija, kad rajonų ir miestų agentūrų darbuotojų skaičius mažės, vadinasi mažės ir būdraujančių pareigūnų skaičius. Jaučiama, kad padaugės centrinių įstaigų skyrių ir skyriuose dirbančių darbuotojų, nors profesinės sąjungos ne kartą yra išsakę poziciją, kad ne skyriai atlieka darbą, o konkretūs darbuotojai.

„Todėl reikėtų orientuotis ne į skyrių kūrimą ir reformas, o ugdyti specialistus ir burti ekspertų komandą, kuri būtų kur kas mobilesnė. Svarbu pabrėžti, kad reformų klausimas nederinamas su profesinėmis sąjungomis, informacija apie tai neteikiama, nesikonsultuojama, neinformuojami darbuotojai. Tai grubūs Darbo kodekso pažeidimai, kurie neliks be atsako“, – aiškino LAASDPS pirmininkas.

VAAT atstovai paminėjo, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. planuoti VAAT ir RAAD struktūriniai pakeitimai atidedami iki lapkričio 1 d. VAAT direktorius Vytautas Eidikonis pažadėjo, kad naujos VAAT struktūros pareigybės ir jų aprašymai bus greitu laiku pateikti LAASDPS ir su profesinės sąjungos atstovais bus konsultuojamasi.

Susitikimo metu buvo aptarta ir profesinės sąjungos siūloma idėja sukurti „elektroninę“ darbo vietą aplinkosaugos pareigūnui. Jos tikslas būtų paprastas – darbui reikalingos programos ir informacija būtų vienoje vietoje. Nereikėtų pareigūnui klaidžioti informacinių technologijų labirintuose ieškant vienokios ar kitokios informacijos ar norint įvesti tam tikrus duomenis. Tai turi būti paprasta ir patogi darbo priemonė, kuri ne tik palengvintų pareigūnui darbą, bet aplinkosaugos sistemą padarytų efektyvesnę. Šiai idėjai VAAT pritarė, o susitikimo dalyviai sutarė, kad glaudžiai bendradarbiaus ieškant optimaliausio sprendimo.

LAASDPS tikisi, kad VAAT ištesės savo pažadus, bendradarbiaus su socialiniais partneriais ir visi aplinkosaugininkams aktualūs klausimai bei reformos bus įvykdytos kiek įmanoma efektyviau.

LAASDPS informacija

Aplinkosaugininkai su Aplinkos ministerija aptarė planuojamas reformas

Kategorija: Naujienos

Praėjusią savaitę Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys ir Viktoras Mindžiulis susitiko su Aplinkos ministerijos (AM) atstovais, kur aptarti opiausi su reformomis susiję klausimai.

Posėdžio metu dalyvavo AM vyriausioji patarėja Vilma Karosienė, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politikos skyriaus vedėjas Vaidas Jusis, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) direktorius Vytautas Eidikonis, VAAT Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjas Gediminas Markauskas. Ministras, kaip buvo planuota, dalyvauti negalėjo, todėl susitikimas su juo buvo atidėtas kitam kartui.

Aplinkosaugininkai nerimauja dėl vykdomų reformų

LAASDPS atstovai pasakojo, kad reformos neorientuotos į atliekamas funkcijas, trūksta realių skaičiavimų, remiamasi tik butaforine vizija „kitaip bus geriau“.

„Be to, su profesine sąjunga vykdomi pakeitimai nederinami. Į mūsų raštiškus paklausimus dėl naikinamų ir naujai steigiamų pareigybių sąrašų ir pareigybių aprašymo atsakymo negauname arba gauname tik aptakią informaciją išvengiant tiesioginio mūsų paklausimo“, – teigė V. Laukys.

Aplinkosaugininkai pabrėžė, kad jau dabar jaučiama, kad vykdant vidinę Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) struktūrų pertvarką nuo šių metų birželio 1 d. sumažės miestų ir rajonų agentūrų darbuotojų skaičius, dėl ko gali padaugėti darbuotojų RAAD skyriuose.

Anot LAASDPS vadovo, visiškai pagrįsta abejonė, kad tiesioginę kontrolę atliekančių specialistų mažės. „Tai didelė grėsmė, netgi įvardinčiau reformų liga. Jau pradedami dalinti įspėjimo apie atleidimą iš darbo dėl rugsėjį numatomos VAAT ir RAAD reformos, tačiau ir vėl niekas neaišku: nei kiek, nei kokių pareigybių bus, kokie bus keliami reikalavimai? Kai kurie kompetentingi darbuotojai neapsikentę įtampos ir nežinomybės jau dabar palieka ar planuoja keisti aplinkosaugininko darbą ir ieško kitų alternatyvių sprendimų. Ar toks reformų tikslas?“, – klausė V. Laukys.

Kadangi reforma vyksta grubiai pažeidžiant darbuotojų interesus ir nepaisoma profesinės sąjungos atstovavimo, aplinkosaugininkai svarsto galimybę apskųsti vykdomas reformas.

AM atstovė pažadėjo iki kito susitikimo pasidomėti apie profesinės sąjungos keliamus klausimus. Nors ir bandyta išsisukinėti, kad čia ne AM, o RAAD turėtų pateikti informaciją, LAASDPS atkreipė dėmesį į tai, kad reformų procesas vyksta pažeidžiant darbuotojų teises, o sukontroliuoti AM pavaldžių įstaigų – RAAD – veiklą turėtų pati ministerija.

Pareigūnams būdravimas tinka, ber jį reikėtų tobulinti

Dar praėjusių metų lapkritį buvo nuspręsta sudaryti darbo grupę ir išsiaiškinti galimybęs vykdyti reagavimą į pranešimus visą parą. LAASDPS anonimiškai apklausė 112 aplinkosaugos pareigūnų, kurie išsakė savo nuomonę dėl būdravimo. Tai preliminarūs duomenys, bet labai svarbūs mūsų kolegų pastebėjimai dėl tvarkos tobulinimo.

6 proc. apklaustųjų teigė, kad jiems būdravimas tinka, beveik 29 proc., kad netinka ir net 65 proc. tai įvardijo kaip tinkamą funkciją, tačiau vis dar tobulintiną.

„Dažnai LAASDPS priekaištaujam, kad mes norime sugriauti veikiančią sistemą. Anaiptol ne. Mes paprasčiausiai siekiame, kad esama sistema atitiktų darbo kodekso reikalavimus, o darbuotojai būtų apsaugoti nuo įtampos ir nepamatuoto darbo krūvio. Mūsų siekiamybė yra budėjimas namuose. Tai atitiktų teisės aktų reikalavimus, o darbuotojai būtų apsaugoti nuo neigiamų padarinių.

Šiandien būtina nesigirti, kad viskas labai gerai, bet analizuoti esamą situaciją, atsižvelgti į išsakomus trūkumus, prognozuoti, kokia bus perspektyvą ir planuoti, kaip pagerinti esamą būdravimo tvarką. Numatėme būdravimo problemas aptarti kito susitikimo metu, kuriame dalyvaus ir tiesiogiai šią funkciją vykdantys aplinkosaugininkai“, – po susitikimo su AM atstovais kalbėjo profesinės sąjungos vadovas.

Be šių klausimų buvo diskutuojama ir kitais prioritetiniais klausimais, tokiais kaip uniformos, kompiuterinės programos tobulinimas ir kitos.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad iki kitos savaitės susitikimo bus pateikta prašoma informacija, o susitikus bus aptariama galimybė spręsti keliamas problemas.

LAASDPS informacija