Archyvas: Vasaris 2014

Kvietimas

Kategorija: Naujienos

Gerbiami kolegos, bendraminčiai,

Šių metų kovo 2 d. (sekmadienį) 12 val. KAM (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija) priklausančioje Šventojo Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6 Vilnius) vyks šventosios Mišios. Į Mišias, kuriose bus meldžiamasi už Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo  bei jų šeimos narius, mūsų bendruomenę pakvietė Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas.

„Pirmiausia, čia negali būti jokios prievartos ar primetimo, – sako kunigas Algirdas. – Į tokias Mišias ateitų tie, kuriems to iš tiesų reikia. Jaučiantieji poreikį ne tik išklausyti Mišias, bet ir pabūti su kolegomis neformalioje aplinkoje, pabendrauti.

Taigi galėtume susikurti tokį laiką ir erdvę, kur būtų jauku, kur gerai jaustumėmės, iš kur nereikėtų skubėti išeiti. Tai galėtų tapti jungtimi, vienijančia mūsų bendruomenę. Tai yra ne tik bendros maldos, bet ir policijos bendruomenės narių susitikimo, bendravimo, bendros būties erdvė.

Šventojo Ignoto bažnyčia – viena iš nedaugelio, galinti pasigirti žaidimų kambariu vaikams, tad išsiruošusiesiems sekmadienio Mišių nereikėtų sukti galvos, kur palikti atžalas – tiesiog vestis juos drauge.

Tad maloniai kviečiu visus kovo 2 d. (sekmadienį) 12 val. ateiti į Mišias Švento Ignoto bažnyčioje, ne tik bendrai maldai, bet ir jaukiam pabuvimui drauge.

Išnaudokime šią pabendravimo ir dalijimosi galimybę.

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo administracija

Profesinė sąjunga reiškia iniciatyvą tęsti dialogą su Aplinkos ministerija

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos ministerijos (AM) įstaigose nuo šių metų liepos 1 d. numatyti ženklūs struktūriniai pertvarkymai. Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDP), kilus abejonėms, ar įvykdžius šiuos pertvarkymus nesumažės regionuose dirbančių pareigūnų skaičius, kreipėsi į aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį, prašydama pateikti su pertvarkomis susijusią informaciją.

Steigiama nauja biudžetinė įstaiga – Aplinkos apsaugos tarnyba, kurioje numatytos 43 pareigybės. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktą projektą tarnyba turėtų perimti dalį regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) ir dalį – Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) funkcijų. Atitinkamai juose esančių pareigybių sumažėtų, nes 20 pareigybių planuojama perkelti iš RAAD ir 23 – iš AAA. Kadangi naujoji tarnyba – centrinė įstaiga, pareigybės greičiausiai bus perkeltos į jos būstinę – į Vilnių.

LAASDP prašo AM pateikti konkrečią informaciją: kiek pareigybių planuojama naujojoje tarnyboje, pateikti perkeliamų, naikinamų ir /ar steigiamų pareigybių skaičių bei pavadinimus. LAASDP taip pat prašo pateikti visus su numatomu perskirstymu susijusių teisės aktų projektus. Svarbu sužinoti, ar numatyta steigti naujosios tarnybos padalinius regionuose, jei taip, tai kokiose vietovėse ir kiek pareigūnų juose dirbs. Juk visiškai aišku, kad jei tokių padalinių nebus daugeliui dabar dirbančių profesionalių darbuotojų teks trauktis iš tarnybos.

LAASDP ne kartą yra pabrėžusi, kad nieko neturi prieš pokyčius. Tačiau jie turi būti vykdomi skaidriai, subalansavus jiems būtinus kaštus bei planuojamą naudą, išsaugant regionuose kompetentingus darbuotojus.

Taip pat būtina žinoti, kokio dydžio asignavimai iš biudžeto per pastaruosius šešerius metus buvo skirti darbo užmokesčiui bei papildomų priemonių apmokėjimui (reidai, akcijos, darbas švenčių dienomis ir pan.).

LAASDP pirmininko Vaido Laukio pasirašytame rašte taip pat prašoma, kad AM, prieš priimant sprendimus dėl pareigybių perskirstymo, organizuotų susitikimus su pareigūnais bei profesinės sąjungos atstovais. Žmonės turi būti informuoti apie būsimas permainas.

Kitu raštu į aplinkos ministrą LAASDP kreipėsi, inicijuodama susitikimą, kurio metu būtų galima aptarti aktualius klausimus.  Profesinės sąjungos atstovai pabrėžia, kad jie yra už konstruktyvų dialogą: yra opių klausimų, kuriuos reikia neatidėliojant spręsti. Toks dialogas užsimezgė dar 2013 metų sausį vykusioje LAASDP konferencijoje, kur profesinė sąjunga iškėlė dešimt skaudžių problemų: socialinių garantijų, apmokėjimo – tiek darbo, tiek ne darbo metu, aplinkosaugos trumpojo telefono įvedimo, uniformų ir kt. Apie apmokėjimą poilsio ir švenčių dienomis buvo kalbėta ir pernai gruodį vykusiame susitikime su ministerijos kancleriu. Tačiau LAASDP pabrėžia, kad kai kuriais svarbiais klausimais ministerija iki šiol nėra pareiškusi aiškios pozicijos, tad susitikimas iš tiesų labai reikalingas – ši problema kiek opi, tiek ir įsisenėjusi. Pasak V. Laukio, profesinė sąjunga yra pasirengusi bendradarbiauti ir kartu ieškoti priimtiniausių būdų problemoms spręsti.

LAASDP informacija

Profesinė sąjunga: reikia vieningos pareigūnų skatinimo sistemos

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai (LAASDPS) yra žinoma, kad Aplinkos ministerija (AM) valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams už rezultatyvų darbą ir pasiekimus gyvosios gamtos kontrolės srityje skiria vienkartines premijas. Iniciatyvą skatinti inspektorius LAASDPS vertina teigiamai, tačiau atkreipia dėmesį, kad likusieji inspektoriai, vykdantys kitų sričių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę nusipelno ne ką  mažesnio dėmesio. Manome, kad šie inspektoriai, atsižvelgiant į jų nuopelnus aplinkos kokybės kontrolės srityje taip pat turėtų būti įvertinti ir paskatinti.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją ir  bendradarbiaudama su AM profesinė sąjunga inicijavo apklausą. Buvo parengtos ir išsiuntinėtos anketos. Jos yra dviejų rūšių. Viena jų skirta regionų aplinkos apsaugos departamentams, kita inspektoriams. Anketos apima daugybę klausimų – nuo paties darbo kokybės vertinimo iki problemų, susijusių su darbo laiku, darbu poilsio dienomis, skatinimo dažnumo bei tvarkos. Anketos jau išsiųstos, respondentų prašoma atsakymus į jas atsiųsti iki vasario 21 d. Tikimasi gauti visapusiškus ir nešališkus duomenis tolimesnei analizei, kuri padės nustatyti vieningą pareigūnų skatinimo sistemą bei galimus kriterijus vertinimui.

Manoma, kad anketos ne tik padės atsakyti į daugelį klausimų dėl veiklos aplinkos apsaugos srityje tobulinimo, bet, gavus atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, bus galima toliau tęsti konstruktyvų dialogą tarp Aplinkos ministerijos, inspektorių ir LAASDPS. Darbuotojų skatinimas ne tik gerins jų darbo kokybę, bet stiprins motyvaciją išsaugoti turimą darbo vietą. Be to, šių anketų atsakymų analizė turėtų padėti išspręsti itin svarbius klausimus, susijusius su darbo apmokėjimu, kai dirbama pasibaigus darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis.

Numatyta ir daugiau priemonių: bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija gerinti inspektorių darbo sąlygas, numatyti skatinimo tvarką atsižvelgiant į darbo rezultatus, parengti rekomendacijas kaip elgtis nelaimingų atsitikimų atvejais ir pan.