Archyvas: Kovas 2014

Bendradarbiavimo rezultatas: aplinkosaugininkai basi neliks

Kategorija: Naujienos

Aprūpinimas uniformomis jau kurį laiką tapo turbūt viena skaudžiausių problemų pareigūnams. Ne išimtis ir aplinkosaugininkai. Nors uniformos jiems ir priklauso, bet pastaraisiais metais aprūpinimas jomis labai sutriko, o labiausiai čia nukentėjo moterys: didžioji dalis jų uniformų visai neturi arba priverstos prisitaikyti vyriškų uniformų modelius.

Prieš gerus metus užmezgus bendradarbiavimą su Aplinkos ministerija Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) uniformų klausimą iškėlė kaip vieną iš prioritetinių. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros vedėjas Algirdas Miliauskas, uniformų sandėliuose nėra. „Atėjus naujam darbuotojui nėra kuo jį aprengti. Tai, kas likę sandėliuose, yra nestandartinio sudėjimo pareigūnams – arba labai stambiems vyrukams arba labai mažų dydžių. Tiesiog nėra iš ko rinktis“, – sakė jis.

Tad juo labiau džiugu, kad Aplinkos ministerijos vadovai išgirdo LAASDPS balsą. Šiuo metu jau pradėtos derybos dėl batų aplinkos apsaugos darbuotojams pirkimo. Pasak A. Miliausko, yra penkios įmonės, galinčios parduoti tinkamus batus. Šiuo metu jau įvyko susitikimai su dviejų įmonių atstovais, kurie pademonstravo savo produkcijos pavyzdžius. Į kiekvieną tokį susitikimą kviečiamas ir LAASDPS atstovas. Taigi, aplinkosaugininkai, atrodo, basi neliks.

„Mūsų bendradarbiavimas jau duoda pirmuosius apčiuopiamus rezultatus. Sutarėme dėl daugelio prioritetinių klausimų. Ministerija linkusi bendradarbiauti, išklausyti profesinės sąjungos nuomonę. Toks bendradarbiavimas ir veiksmų derinimas padeda išvengti nesusipratimų ir galimų klaidų, nes išklausoma ne tik darbdavio, bet ir darbuotojų nuomonė ir pasiūlymai“, – sakė LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

LAASDPS informacija

Aplinkosaugininkų profesinė sąjunga – dar jauna, bet kupina noro veikti ir idėjų

Kategorija: Naujienos

Praėjusį savaitgalį Elektrėnuose įvyko Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) rinkiminė – ataskaitinė konferencija. Joje dalyvavo ne tik profsąjungos narių išrinkti delegatai, bet ir svečiai: Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel, Pareigūnų kredito unijos vadovas, ilgametis NPPSS vadovas Vytautas Bakas ir Aplinkos ministerijos (AM) Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politikos skyriaus vedėjas Vytautas Eidikonis.

Konferencijos metu LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys pristatė 2013 m. profsąjungos nuveiktus darbus, informavo, kaip įgyvendinami praėjusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo ir pats aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, iškelti prioritetiniai klausimai: apmokėjimo už darbą, viršvalandžius, pareigūnų skatinimo, aplinkosaugininkų socialinio draudimo, uniformos, funkcijų išgryninimo, statutinio pareigūno statuso suteikimo ir kt.

Svarbu tai, kad profesinė sąjunga pereitais metais iškėlė ne tik klausimus ir įvardino problemas, bet ir siūlė jų sprendimo būdus. Galima pasidžiaugti, kad LAASDPS iniciatyva užmegztas dialogas su AM. Ministerija jau padarė pirmuosius svarbius žingsnius numatydama finansavimą už viršvalandinį darbą ir darbą švenčių bei poilsio dienomis, inicijavo teisės aktų dėl pareigūnų socialinio draudimo, pareigūnų skatinimo bei administracinių nuobaudų skyrimo supaprastinimo pakeitimus, pradėjo įgyvendinti, nors ir su tam tikrais organizaciniais trūkumais, pranešimų apie  aplinkosauginius pažeidimus per telefono Nr. 112 fiksavimą, patvirtino ir skiria Nusipelniusio aplinkosaugininko ženklus pareigūnams, įsipareigojo atlikti statutinių pareigūnų statuso suteikimo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms galimybių analizę. Nemažai svarbių, prioritetinių problemų jau bandoma spręsti. Nors darbai dar tik pradėti, tikimasi, kad sėkmingas bendradarbiavimas su AM padės išspręsti daugelį problemų. Laiku suderinus svarbių klausimų sprendimą galima išvengti nemažai kainuojančių klaidų.

AM atstovas V. Eidikonis patikino, kad daugelis išsakytų nuogąstavimų dėl vienokių ar kitokių problemų aplinkosaugininkų kasdieniniame gyvenime yra gerai žinomi ir suprantami AM bei aktyviai sprendžiami, atsižvelgiama į profsąjungos nuomonę, jų atstovai yra ir bus kviečiami pareikšti savo pastabas ir siūlymus. AM savo ruožtu ne tik planuoja ir numato darbus, bet intensyviai sprendžia ir resursų tiems darbams klausimą. Vienas iš to  pavyzdžių yra jau šiemet numatytos lėšos už papildoma darbą vykdant gyvosios gamtos kontrolę, Seimo pavasario sesijoje užregistruotas aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo keitimas, kuris sudarytų palankesnes sąlygas papildomų darbų apmokėjimui.

Kita svarbi konferencijos dalis buvo profsąjungos valdymo organų rinkimas. Konferencijos delegatai išreiškė pasitikėjimą esamais profsąjungos atstovais ir pasiūlė jų kadencijas pratęsti dar trejiems metams. Bendru sutarimu buvo patvirtinti tie patys atstovai, pasikeitė tik Klaipėdos ir Panevėžio regiono atstovai. LAASDPS pirmininkas V. Laukys dėkodamas už pasitikėjimą pabrėžė, kad LAASDPS yra kiekvieno profsąjungos nario galimybė išsakyti savo poziciją ir siekti visai aplinkosaugininkų bendruomenei svarbių tikslų.  Todėl paragino ir pasiūlė visiems nariams aktyviai įsijungti į profsąjungos veiklą.

NPPSS pirmininkas V. Banel sveikindamas konferencijos dalyvius pastebėjo, kad prisimindamas pirmuosius mūsų žingsnius ir lygindamas su pastaruoju metu vykdoma veikla, mato spartų judėjimą į priekį. „Nors tai dar jauna organizacija, bet sparčiai mokosi. Man asmeniškai patinka, kad joje verda gyvenimas, jie greitai suprato ko reikia imtis, turi aiškią veikimo kryptį bei planą. Puiku, kad aplinkosaugininkai turi unikalią galimybę nedaryti klaidų, kurių neišvengė savo metu statutiniai pareigūnai kurdami savo profesinę sąjungą. Be to, statutiniams pareigūnams, kurių tada buvo vos keliasdešimt, buvo sunkiau ir todėl, kad jų niekas nenorėjo išgirsti. Aplinkos apsaugos darbuotojai nėra vieni – jie gali remtis kitų profesinių sąjungų autoritetu ir tikėtis jų pagalbos. Bet dar svarbiau yra tai, kad nors ir turėdami skėtį, jie patys imasi veikti, patys daro. Nesusilaikysiu nepagyręs V. Laukio: tai žmogus, kuris ieško ir kuris randa. Noriu palinkėti nepamiršti, kad kritikuojant neužtenka vien kritikos, reikia teikti siūlymus, turėti savo poziciją. Nusistatant savo poziciją, savo tikslus labai naudingos strateginio planavimo sesijos. O turint tikslą tiesiog reikia eiti ir daryti. Dar norėčiau palinkėti aplinkosaugininkams: kai jau užaugsite ir būsite dideli, nepamirškite tų, su kuriais žengėte pirmuosius žingsnius ir nepamirškite tų, kuriems galbūt reikia jūsų pagalbos“, – sakė V. Banel.

Savo pastebėjimus ir patarimus taip pat išsakė ir NPPSS pradininkas, Pareigūnų kredito unijos vadovas, aktyvus visuomenės veikėjas V. Bakas. Jis kvietė suvažiavimo narius suformuluoti aiškius  organizacijos tikslus ir turėti veiksmų planą. Aiškūs siekiai sutelkia organizaciją, suteikia jai prasmės ir padaro patrauklia. V. Bako teigimu LAASDPS pavyko per trumpą laiką užmegzti santykius su aplinkos politiką formuojančiais ir įgyvendinančiais žmonėmis, sukurti reputaciją. Artimiausias tikslas siekti realios partnerystės, kad sprendimai, susiję su darbuotojų interesais, ir jų įgyvendinimo galimybės būtų derinami su profesine sąjunga ir darbuotojais. Pastaruoju metu aplinkosaugininkai atsidūrė visuomenės dėmesio centre, jiems deleguojama nemažai papildomų funkcijų, tačiau neįvertinamos pareigūnų galimybės tas funkcijas vykdyti, nenumatomi tam būtini ištekliai. Čia terpė profesinėms sąjungoms priminti politikams, kad jų sumanymai kainuoja ir paskatinti juos šalia naujų pageidavimų numatyti reikalingas priemones ir išteklius.

Ši konferencija, lyginant su anksčiau buvusiomis, pasižymėjo pirmiausia aktyvumu diskusijose. Buvo išsakyta daug nuomonių, kritikos, nuogąstavimų, pagyrimų, buvo iškeltas klausimas ir dėl strateginio plano poreikio. Tokios nuomonės džiugina ir teikia vilčių, kad veikiame kryptingai, o keliami aukšti reikalavimai patiems sau stiprina mūsų organizaciją. Gal būt todėl šio susitikimo metu prie jau pradėtų darbų prisijungė didesnis būrys aktyvių žmonių, pareiškę norą dalyvauti naujose veiklose.

LAASDPS informacija

Aplinkos ministerija ir profesinės sąjungos sunkumus ketina įveikti kartu

Kategorija: Naujienos

Aplinkos ministerijoje (AM) įvyko Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų  profesinės sąjungos (LAASDPS) inicijuotas susitikimas. Pirmiausia buvo aptarti pastaruoju metu itin aktualūs klausimai dėl AM inicijuotos pertvarkos sustiprinant valstybinę aplinkos apsaugos (medžioklės) kontrolę pavedant šias funkcijas vykdyti Valstybinei miškų tarnybai (VMT) ir miškų urėdijoms (MU).Abiejų institucijų atstovams pavyko susitarti dėl tolesnės bendros veiklos gerinant padėtį aplinkos apsaugos srityje ir šalinant pasitaikančius trūkumus bei problemas.

Didžiausias diskusijas sukėlė neseniai aplinkos ministro Valentino Mazuronio pasirašytas pavedimas nuo kovo 24 d. valstybinę aplinkos apsaugos (medžioklės) kontrolę vykdyti ir VMT. Anksčiau šią veiklą vykdė regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD), kur dirba patyrę pareigūnai, nebe pirmus metus užsiimantys šia veikla. Tuo tarpu VMT darbuotojai nėra nei apmokyti, nei pasirengę tokiam darbui, negarantuojamas ir jų saugumas.

LAASDPS vadovai Vaidas Laukys bei Viktoras Mindžiulis pabrėžė, kad profesinės sąjungos nėra nusiteikusios prieš pertvarkas, tačiau joms turi būti tinkamai pasirengta, išdiskutuota, išklausytos pastabos iš socialinių partnerių – LAASDPS. Jau vien kalbant apie Darbo kodekso reikalavimus ir darbo laiko apskaitą – VMT darbuotojams yra nustatytos konkrečios darbo valandos, t. y., 40 valandų darbo savaitė. Tuo tarpu vykdant aplinkos apsaugos kontrolę kyla būtinybė organizuoti reidus, budėjimus naktimis. Kaip toks darbas bus apskaitomas ir už jį apmokama – nėra aišku, nes įstaigos, vykdančios šias funkcijas, darbo apskaitą organizuoja skirtingai. Juolab, kaip ten bežiūrėtum, toks darbo grafiko pakeitimas prieštarauja darbo teisei, tiksliau sakant, Darbo kodeksui.

Kadangi pertvarka įvykdyta gan skubotai ir nebuvo tinkamai išaiškinta, kaip ir net ką reikės daryti, atsirado ir tam tikras nesusikalbėjimas ir tarp padalinių vadovų: kiekvienas nurodymus vykdo taip, kaip pats juos suprato. Kitaip tariant, pritrūko komunikavimo ir organizavimo priemonių, bendro pasirengimo tokiai visos šalies masto reformai.

Susitikime taip pat dalyvavęs Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimiras Banel pabrėžė, kad rengiantis bet kokioms pertvarkoms būtinas išankstinis dialogas. Tuomet kiekviena pusė pateiktų savo pasiūlymus ir numatomai pertvarkai būtų tinkamai pasirengta.

Aplinkos ministerijos atstovai – viceministras Linas Jonauskas ir kancleris Robertas Klovas, sutiko, kad trūkumų būta. Į LAASDPS pastabas dėl pertvarkos įgyvendinimo buvo reaguojama teigiamai. Sutarta, kad greitu laiku AM įvertins pateiktas pastabas ir imsis priemonių trūkumams šalinti. 

V. Banel atkreipė ministerijos atstovų dėmesį, kad nemaža problemų galima išspręsti sudarius kolektyvines sutartis. Tokia praktika statutinėse organizacijose jau taikoma, nors sutartys dar nepasirašytos, bet derybos jau baigtos ir šiomis dienomis tai bus pateikta Vyriausybei. „Kolektyvinė sutartis jau yra teisinis dokumentas. Kai ji pasirašyta, visus klausimus gali susėsti ir suderinti dvi pusės – darbdavys ir profesinė sąjunga. Nereikia jokių įsikišimų iš šalies. Kolektyvinė sutartis tai kelias į sėkmingą bendradarbiavimą, socialinį dialogą, geriau jį vykdyti prie stalo, o ne gatvėje, tai yra, siekiamybė turi būti derybos, o ne protestai ir mitingai. Ministerijos kancleris tam pritarė ir siūlė bendradarbiauti sprendžiant iškilusias problemas“, – sakė V. Banel. Be to, jis pasiūlė ministerijos atstovams skirti atsakingus asmenis, su kuriais profesinė sąjunga galėtų operatyviai spręsti iškilusias problemas.

Be jau minėtos problemos dėl tinkamo valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės funkcijos vykdymo, yra ir nemaža kitų prioritetinių klausimų, susijusių su darbo organizavimu, reikalingų priemonių aprūpinimu, mokymais pareigūnų sauga, numatomomis struktūrinėmis permainomis ir kt. Viceministras L. Jonauskas patikino, kad į klausimus bus atsakyta ir pasiūlė suorganizuoti Aplinkos ministerijos, profesinės sąjungos ir aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių padalinių atstovų susitikimą. Jis pabrėžė, kad tuomet būtų lengviau išsiaiškinti ir spręsti kylančias problemas, kurių visuomet atsiranda.

LAASDPS pirmininkas V. Laukys pasidžiaugė, kad susitikimo metu ministerijos ir profesinės sąjungos atstovai konstruktyviai diskutavo ir vertino iškilusius klausimus. Tolesnis bendradarbiavimas tikrai turėtų padėti išvengti nereikalingų nuostolių ir klaidų, juolab kad geranoriškam bendradarbiavimui akivaizdžiai pasirengusios abi pusės.

Aplinkos ministerijos atstovai susitikimo metu buvo pakartotinai pakviesti į metinę ataskaitinę LAASDPS konferenciją, kuri įvyks jau šį šeštadienį.

LAASDPS informacija

Profesinės sąjungos susitikime nori išgirsti Aplinkos ministerijos poziciją

Kategorija: Naujienos

Šiandien nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimiras Banel bei Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) vadovai Vaidas Laukys bei Viktoras Mindžiulis susitinka su aplinkos viceministru Linu Jonausku bei Aplinkos ministerijos (AM)  kancleriu Robertu Klovu. Šiame profesinių sąjungų inicijuotame susitikime turėtų būti aptarti itin svarbūs aplinkos apsaugos sistemos darbuotojams klausimai, iš dalies ketinama kalbėtis ir apie AM inicijuojamą pertvarką pavedant valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.

LAASDPS jau ne kartą yra atkreipusi dėmesį, kad tokią kontrolę vykdo regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD), o ne Valstybinė miškų tarnyba (VMT) ar miškų urėdijos (MU). Tuo tarpu aplinkos ministras Valentinas Mazuronis vasario 25 d. pasirašytu pavedimu šią kontrolę nurodė vykdyti būtent VMT ir jau nuo vasario 24 d.

LAASDPS jau yra kreipusis su  prašymu sustabdyti pavedimo vykdymą, nes VMT net teoriškai neturėjo galimybės pasirengti tokios funkcijos vykdymui, tarnybos specialistai visiškai neparengti, neinstruktuoti, neįsitikinta jų gebėjimais vykdyti tokią funkciją, nepasirūpinta jų saugumu. „Toks pavedimas iš karto pasmerktas nesėkmei ir sukelia chaosą bei lėšų švaistymą“, – teigia LAASDPS vadovai.

Susitikime ketinama aptarti ir kitus aktualius klausimus. Pavyzdžiui dėl ketintos įsteigti naujos Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos, kurios įsteigimas atneštų pertvarkas Į RAAD bei Aplinkos apsaugos agentūras. Tiesa, Vyriausybė kol kas šios tarnybos steigimui nepritarė ir sprendimus dėl  šių struktūrų pertvarkos nutarė priimti po to, kai bus patvirtintas Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo planas. Profesinės sąjungos nori išgirsti AM poziciją ne tik šiuo, bet ir kitais prioritetiniais klausimais: finansavimo, apmokėjimo už darbą poilsio, švenčių dienomis bei naktimis ir kt. AM atstovai taip pat bus pakartotinai pakviesti dalyvauti šį šeštadienį vyksiančioje LAASDPS konferencijoje.

LAASDPS informacija.

Profesinė sąjunga ragina laikinai sustabdyti Valstybinei miškų tarnybai naujai priskirtos funkcijos vykdymą

Kategorija: Naujienos

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) raštu kreipėsi į aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį bei Valstybinės miškų tarnybos (VMT) prie Aplinkos ministerijos direktorių Rimantą Prūsaitį, prašydama laikinai sustabdyti šių metų vasario 25 d. ministro pasirašyto pavedimo vykdymą. Šiuo dokumentu VMT nuo šių metų vasario 24 d. pavedama vykdyti naują veiklą – kontrolę medžioklės srityje. 

Ministro pavedime VMT priskiriama iš esmės nauja funkcija, kuri nei Miškų įstatyme, nei Valstybinės miškų tarnybos nuostatuose nėra numatyta: VMT vykdo kontrolę medžioklės srityje – ši funkcija nėra priskirta VMT tikslams. Lietuvos Respublikos  aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės  įstatyme aiškiai nurodyta, kad valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdo  regionų aplinkos apsaugos departamentai, apie Valstybinę miškų kontrolę ten neužsimenama.

Tuo tarpu ministro pavedime Miškų kontrolės teritoriniams poskyriams nurodyta, kad per savaitę būtų atlikti ne mažiau kaip trys reidai kiekvieno poskyrio kontroliuojamoje teritorijoje, o jau kitą dieną turi būti pateikiami reidų rezultatai. Reido dalyviai privalo surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolus, paimti pažeidimo metu naudotus įrankius, apie išskirtinius pažeidimus informuoti aplinkos viceministrą Liną Jonauską.  Administracinės bylos turi būti perduotos nagrinėti ir kontroliuoti regiono aplinkos pasaugos departamentui. Jau sudaryti ir kovo mėnesį numatytų rengti reidų sąrašai.  Pažymėtina, kad grafikai sudaryti nederinus jų su profesinės sąjungos atstovais. Be to, reidai numatyti jau nuo kovo 1 d., kai pats pavedimas pasirašytas vasario 25 d. Tuo tarpu įvedant pamaininį darbo režimą, kurio greičiausiai prireiks jei VMT teks vykdyti naują funkciją, grafikai (suderinus su darbuotojų atstovais) turi būti paskelbti ne vėliau kaip dvi savaitės iki jų įsigaliojimo. Tad šiuo atveju galima teigti, kad buvo padarytas pažeidimas.

LAASDPS ministrui išsiųstame rašte atkreipia dėmesį į tai, kad  VMT dirba karjeros pareigūnai, kurie dirba įprastu režimu – 8 val. per parą. Tuo tarpu iš reidų grafikų matyti, kad reidai numatomi ir naktimis, ir poilsio dienomis. Be to, jų trukmė svyruoja nuo 7 iki 12 val.  Darbo kodekse yra apibrėžta, kad darbo laikas įskaitant viršvalandžius neturi viršyti 48 darbo valandų per savaitę. Kas gali garantuoti, kad bus visiškai išvengta piktnaudžiavimų?

Net jei tokių piktnaudžiavimų ir nepasitaikytų, tai už darbą poilsio dienomis, naktimis, už viršvalandžius turi būti mokamas didesnis darbo užmokestis – o tai reiškia, kad vykdyti šioms papildomoms funkcijoms prireiks papildomų lėšų iš biudžeto. Ar jos bus skirtos, ar pareigūnai bus tinkamai apmokyti ir parengti naujam darbui, ar atitinkamai bus mažinamos kitų darbų apimtys, ar naujų pareigų skubotas vykdymas nesukels pavojaus pareigūnų sveikatai ir saugumui, tai tik dalis klausimų, kurie šiandien kelia nerimą.

Profesinė sąjunga rašte ministrui teigia, kad VMT dirbantys pareigūnai nėra tinkamai parengti vykdyti šią naują jiems funkciją – LAASDPS duomenimis, nebuvo rengti jokie darbuotojų apmokymai, tad vargu ar galima tikėtis, kad jie tinkamai vykdys jiems priskirtas naujas pareigas.

Savo rašte LAASDPS suformulavo iškilusius klausimus, į kuriuos prašo ministerijos atsakyti. Pavyzdžiui, kaip bus paskirstomas VMT valstybės tarnautojų darbo krūvis, kaip bus užtikrinamas nepertraukiamo paros ir savaitės poilsio laiko  reikalavimo laikymasis, kai bus atsiskaitoma su  darbuotojais už darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, koks numatomas darbo laiko režimas ir kiti aktualūs klausimai.

LAASDPS prašo kol kas susilaikyti nuo pavedimo vykdymo ir kartu su profesinės sąjungos  bei kitų suinteresuotų institucijų atstovais ieškoti kitų, priimtinų ir teisėtų , priemonių. Ministerija taip pat raginama paskirti susitikimo su profesinės sąjungos atstovais laiką ir vietą.

LAASDPS informacija

Mielos moterys! Su kovo 8-ąja

Kategorija: Naujienos