Valdymo ir kontrolės Organai

1. Profesinės sąjungos pirmininkas:

Vaidas Laukys, tel. 8 602 72147, El. paštas: aplinkosprofsajunga@pareigunai.lt;

2. Valdybos nariai

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Eimantas Puodžiukas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 686 32923  epuodziukas@gmail.com
Romualdas Sližauskas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 686 49124  vandenis65@gmail.com
Gintautas Andruškevičius (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 615 94505  gintautas.andru@gmail.com
Andrius Jankauskas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 610 43584  a.jankauskas04@gmail.com
Aidas Stepankevičius (Valstybinė miškų urėdija)    8686 16011  aidas.stepankevičius@vmu.lt
Kristina Stripeikienė (Valstybinė miškų tarnyba)   8 614 24145  kristinastripeikiene@gmail.com
Onutė Grigaitė (Valstybinių saugomų teritorijų tarnyba)   8 615 96047  onugri@gmail.com
Saulė Anisimovienė (Aplinkos apsaugos agentūra)   8 686 13007  sauleanisimoviene@gmail.com
Margarita Kirkliauskaitė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)   8 601 34925 Margarita.kirkliauskaite@gmail.com

 

3. Kontrolės nariai

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Viktoras Ksenzovas  8 686 32926   viktorasksn@ignes.lt  
Elita Paulauskienė  8 659 64072
Ana Juozaitienė  8 618 56997