Valdymo ir kontrolės Organai

1. Profesinės sąjungos pirmininkas:

Vaidas Laukys, tel. 8 602 72147, El. paštas: aplinkosprofsajunga@pareigunai.lt;

2. Profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja:

Dijana Rupeikienė

3. Valdybos nariai

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Romualdas Sližauskas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 686 49124 vandenis65@gmail.com
Gintautas Andruškevičius (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 615 94505  gintautas.andru@gmail.com
Andrius Jankauskas (Aplinkos apsaugos departamentas)   8 610 43584  a.jankauskas04@gmail.com
Ramunė Burzdžiūtė (Aplinkos apsaugos departamentas)
Lina Kamandierė (Aplinkos apsaugos departamentas)
Jolanta Nainienė (Valstybinė miškų tarnyba)
Onutė Grigaitė (Valstybinių saugomų teritorijų tarnyba)   8 615 96047  onugri@gmail.com
Aušrinė Kutkaitė-Žemaitienė (Aplinkos apsaugos agentūra)
Simona Dalinkevičiūtė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
 Aidas Stepankevičius (Valstybinė miškų urėdija)  8686 16011  aidas.stepankevičius@vmu.lt

 

4. Kontrolės nariai

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. paštas

Viktoras Ksenzovas  8 686 32926   viktorasksn@ignes.lt  
Elita Paulauskienė  8 659 64072
Ana Juozaitienė  8 618 56997