Archyvas: Balandis 2014

Sveikiname Jus su šv. Velykom

Kategorija: Naujienos

Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateina ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas, te  netrūksta Jūsų namuose darnos ir meilės.

Skaityti toliau

Aplinkos ministerija reagavo į profesinės sąjungos pastabas

Kategorija: Naujienos

Kovo viduryje vykusiame Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS)  ir Aplinkos ministerijos (AM) atstovų susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta AM inicijuotai pertvarkai: valstybinę aplinkos apsaugos (medžioklės) kontrolę pavesta vykdyti Valstybinei miškų tarnybai (VMT) ir miškų urėdijoms (MU). LAASDPS tuomet atkreipė dėmesį, kad VMT darbuotojai nėra nei apmokyti, nei pasirengę tokiam darbui. Atsižvelgiant į profesinės sąjungos siūlymus pasirašytas įsakymas „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų mokymų“.

Rašte, kurį pasirašė Aplinkos viceministras Linas Jonauskas, pripažįstama, kad profesinės sąjungos pastebėjimas, jog VMT darbuotojai nėra apmokyti dirbti tokį darbą, nežino kaip priimti ir reaguoti į Bendrojo pagalbos centro 112 persiųstus pranešimus, yra pagrįstas. Todėl Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) pavedama iki 2014 m. balandžio 30 d. parengti rekomendacijas kaip vykdyti gyvosios gamtos apsaugos kontrolę, priimti ir reaguoti į persiunčiamus pranešimus ir jas pateikti regionų aplinkos apsaugos departamentams (RAAD), VMT bei Generalinei miškų urėdijai. Savo ruožtu RAAD turės iki 2014 m. balandžio 21 d. organizuoti ir apmokyti VMT pareigūnus vykdyti gamtos apsaugos kontrolę.

AAA paskirta mokymų koordinatore ir esant reikalui teikia metodinę pagalbą. VMT pavesta užtikrinti, kad pateikiamomis rekomendacijomis būtų vadovaujamasi ir darbas vyktų tinkamai.

Tokie AM žingsniai, o jų jau būta ir daugiau, rodo jos palankų požiūrį į besimezgantį bendradarbiavimą su profesine sąjunga ir leidžia tikėtis, kad ateityje jis tik tvirtės. LAASDPS įsitikinusi, kad glaudus bendradarbiavimas bus naudingas abiem pusėms: tiek darbuotojams, tiek darbdaviui.

LAASDPS informacija