Archyvas: Birželis 2013

PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA

Kategorija: Naujienos

Kur slypi reformų šaknys?

Kategorija: Naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytai Viešojo valdymo tobulinimo komisijai (toliau – Komisija) 2013-05-09 buvo pristatyti keturi Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) ir regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) pertvarkos scenarijai: 1) „status quo“ (paliekama esama institucinė struktūra, atskiriant reguliavimo ir kontrolės funkcijas, tikslinant teisinį reguliavimą); 2) RAAD pavaldūs Agentūrai, išlaikant RAAD juridinio asmens statusą; 3) RAAD prijungiami prie Agentūros (RAAD – struktūriniai Agentūros padaliniai); 4) Agentūra dalijama į 2 institucijas (Agentūrą ir Inspekciją), atskiriant reguliavimo ir kontrolės funkcijas; RAAD ir Inspekcija sujungiami į vieną instituciją.

Buvo nutarta pritarti trečiajam pristatytam Agentūros ir RAAD pertvarkos scenarijui ir rekomenduoti Aplinkos ministerijai RAAD prijungti prie Agentūros, pertvarkant juos į Agentūros struktūrinius padalinius, neturinčius juridinio asmens statuso. Taip pat rekomenduoti pertvarkyti organizacijos struktūrą atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos pateiktas rekomendacijas dėl valstybės vykdomosios valdžios sistemos įstaigų administracijų struktūrų tobulinimo ir teritoriniu principu veikiančių vykdomosios valdžios sistemos įstaigų veiklos. Taip pat nuspręsta pasiūlyti Aplinkos ministerijai artimiausiame Komisijos posėdyje pristatyti išsamų Agentūros ir RAAD pertvarkos planą. Skaityti toliau