KVIETIMAS ĮSTOTI Į LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS GRETAS

2011 m. balandžio 9 d. yra įsteigta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga).

Profesinė sąjunga, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turi juridinio asmens teises. Profesinės sąjungos juridinių asmenų registro kodo Nr. 302623077, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT68 7044 0600 0770 4263, AB SEB bankas.

Profesinė sąjunga yra įsteigta veiklos rūšies (šakos) pagrindu, vienija aplinkos apsaugos sistemos darbuotojus, veikia tose įstaigose, kur dirba profesinės sąjungos nariai (Profesinės sąjungos įstatų 8 p.) ir yra jų atstovas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 19 str.).

Lietuvos Aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga suvereni, savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Aplinkos ministerijos bei kitų Aplinkos ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, institucijų esamus ir buvusius darbuotojus, atstovaujanti ir ginanti aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

Turime savo PS tinklalapį (http://www.aplinkos-profsajunga.lt), kur talpinami svarbiausi mūsų dokumentai, „Svarbi informacija“. Informaciją apie mus galima rasti ir NPPSS tinklalapyje.

Pagal mūsų įstatus profesinės sąjungos nariu gali būti bet kurios aplinkosauginės įstaigos darbuotojas, nepriklausomai nuo darbo specifikos ir užimamų pareigų, aišku išskyrus darbdavius. Tarp Aplinkos ministerijos ir Profesinės sąjungos yra pasirašyta Kolektyvinė sutartis.

Mūsų profesinė sąjunga aprėpia visus regionus: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus. Visose regionuose turime savo filialus ir atstovus. Regionų atstovai ir jų kontaktai nurodyti profsąjungos tinklalapyje
www.aplinkos-profsajunga.lt;

Profesinė sąjunga pasirengusi Jums padėti atsakyti į Jums rūpimus klausimus, suteiks teisinę konsultaciją, atstovaus Jūsų teises valstybinėse įstaigose ir teismuose.

Kviečiame Jus kartu su mumis:

  • Ginti Jūsų ir mūsų teises;
  • Kontroliuoti vykstančias reformas;
  • Siekti atlyginimų didėjimo;
  • Siekti darbo sąlygų gerėjimo ir socialinių garantijų užtikrinimo, saugos ir sveikatos nuostatų įgyvendinimo;
  • Vykdyti teisės aktų projektų stebėseną ir įgyvendinimą;
  • Būti aktyvios Lietuvos visuomenės dalimi, dalyvauti valstybės tarnybos pertvarkoje, daryti įtaką Valstybės tarnybos pertvarkos kokybei, numatyti tolimesnius veiksmus darančius įtaką vadovybės sprendimams;
  • Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su užsienio pareigūnų profesinėmis sąjungomis, kaupti jų veiklos gerąją patirtį ir ją adaptuoti Lietuvoje;
  • Tapti su Aplinkos ministerija pasirašytos Kolektyvinės sutarties dalimi, vykdyti Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos ir pertvarkos proceso stebėseną;

Į PROFESINĘ SĄJUNGĄ GALIMA ĮSTOTI:

1. Visi kiti norintys įstoti į Profesinę sąjungą rašo prašymus Profesinės sąjungos pirmininko vardu.

2. Norint įstoti į LAASDPS Jums pakanka:
- užpildytą prašymą išsiusti šiuo adresu: info@pareigunai.lt ;
- užpildytą prašymą įteikti pirmininkui arba per pasirinktą Profesinės sąjungos valdybos narį;

3. Profesinės sąjungos nariu tampama nuo prašymo patvirtinimo momento (įstatų 8.3 p.). Apie prašymo patvirtinimą prašymo teikėjas bus informuotas telefonu, elektroniniu paštu ar kitu būdu.

4. Norintis įstoti į Profesinę sąjungą pildo prašymą dėl nario mokesčio mokėjimo. Prašyme nurodo nario mokesčio įmokos būdą. Nario mokestis gali būti mokamas paties nario arba per darbdavio buhalteriją. Tokiu atveju darbdaviui rašomas prašymas, pagal pateiktą formą, dėl nario mokesčio atskaitymo. Profesinės sąjungos nariai moka 1% nario mokestį nuo išmokamo atlyginimo dydžio.

5. Narystė Profesinėje sąjungoje pasibaigia įstatų nustatyta tvarka pateikus raštišką prašymą Profesinei sąjungai dėl išstojimo ir darbdavio  buhalterijai dėl nario mokesčio išskaičiavimo sustabdymo.

6. Visais  klausimais prašome kreiptis į Profesinės sąjungos pirmininką Vaidą Laukį, tel. 8 602 72 147, el. paštu  aplinkosprofsajunga@pareigunai.lt, info@pareigunai.lt, arba į Valdybos narius, pagal regionus.

PRIDEDAMA:

Prašymas priimti į profesinę sąjungą