PRASIDĖJO KOLEKTYVINĖS DERYBOS SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Pastaruoju metu itin aktualiems tapus darbuotojų stipresnio motyvavimo, darbo sąlygų, atmosferos darbinėje aplinkoje gerinimo, teisingo atlygio, kvalifikacijos, pagarbos darbuotojui ir darnaus santykio su darbdaviu stiprinimo, darbuotojų išsaugojimo, klausimams spręsti – Aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos Filialas Aplinkos apsaugos departamente (toliau – Filialas; AAD) pradėjo kolektyvines derybas su darbdaviu – AAD.

2019 m. rugpjūčio 1 d. darbo grupė susirinko į pirmąjį posėdį, aptarti Filialo parengtą Kolektyvinės sutarties projektą.

Derybomis ir sutartimi siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp Šalių, užtikrinti aukštesnį darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbuotojų saugos, sveikatos ir kitų darbo sąlygų lygį bei suteikti didesnes darbo ir socialines garantijas Filialo nariams, derinti Šalių interesus, siekiant profesionaliai, efektyviai ir atsakingai įgyvendinti aplinkos apsaugos politiką, kelti visuomenes pasitikėjimą aplinkos apsaugos sistema ir jos prestižu.

Pirmojo posėdžio metu derybinė grupė, susidedanti iš deleguotų Filialo ir darbdavio atstovų, aptarė pagrindines problemas, su kuriomis susiduria tiek darbuotojai, tiek darbdavys, siekiamybes, kolektyvinės sutarties tikslus, kai kurias priemones, kaip būtų galima tų tikslų siekti.

Dialogas vyko sklandžiai, abi pusės tolerantiškai ir profesionaliai stengėsi pateikti savo pirminius pastebėjimus, idėjas.

Kitas posėdis numatomas 2019 m. rugsėjo 3 d., iki tol darbdavys pateiks Filialui savo pasiūlymus dėl darbuotojams svarbių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų bei nuostatų, kurias norima įtvirtinti Kolektyvinėje sutartyje.

PRIDEDAMA. Derybinės grupės posėdžio nuotrauka (Filialui derybose atstovauja: R.Sližauskas – Filialo vadovas, derybinės grupės vadovas, AAD Veiklos organizavimo skyriaus vyr. specialistas; Kristina Malaiškaitė – Filialo Utenos poskyrio vadovė, Teisės departamento Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėja; Tadas Joniškis – Filialo Šiaulių poskyrio vadovas, Šiaulių valdybos Šiaulių AAI vyr. specialistas; Ona Verikienė – Filialo narė, Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vyr. specialistė. Darbdaviui derybinėje grupėje atstovauja: Teisės departamento direktorė L. Virvilienė, Ž. Gasiulienė – Administravimo departamento direktorė, Finansų skyriaus vedėja L. Vitalienė, Personalo skyriaus vedėja I. Usavičienė).

Komentuoti

Vardas
El. paštas (nebus skelbiamas)