SKIRK PARAMĄ LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ PROFESINIAI SĄJUNGAI

Gyventojai, neišleisdami papildomai nė cento, gali paskirti iki 0.6 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Šiais metais gyventojai nuo 2019 m. gautų apmokestinamų pajamų gali paskirti tokias jau sumokėto pajamų mokesčio dalis:

iki 1.2 proc. − šiems paramos gavėjams:

− Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir/ar

meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

iki 0.6 proc. − politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;

iki 0.6 proc. − profesinėms sąjungoms ir/ar profesinių sąjungų susivienijimams.

SVARBU ŽINOTI:

Pervedant 0.6 proc. deklaruoti savo pajamų nereikia, deklaruoja tik tie, kas privalo tai daryti dėl kitų pagrindų (dirba valstybės tarnyboje, vykdo individualią veiklą ir t.t.).

Gyventojams, kurie 2019 m. iš karto nurodė norintys paramą skirti toms pačioms organizacijoms ne tik šiais, bet ir kitais metais ar maksimaliam 5 metų laikotarpiui – PATEIKTŲ PRAŠYMŲ TIKSLINTI NEREIKĖS, paramai skirtos pajamų mokesčio dalys BUS PERSKAIČIUOTOS AUTOMATIŠKAI.

BET BŪTINA PATIKSLINTI 2018 M. AR ANKSČIAU TEIKTĄ PRAŠYMĄ FR0512 FORMA.

Jei neturite galimybės pateikti internetu, galite įteikti popierinę prašymo formą tiesiogiai valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui arba nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Pagal gyvenamą vietą.

IKI GEGUŽĖS 1 D

TAI GALITE PADARYTI PER KELIAS MINUTES:

-Elektroniniu būdu prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) deklaravimas.vmi.lt Surasti prašymo formą FR0512 versija 04.

-Užpildyti savo duomenis, nurodyti gavėjo kodą 3, įvesti mūsų profsąjungos įmonės kodą 302623077, bei mokesčio dalies dydį 0.6% skirti iki 2022 mokestinio laikotarpio.

FR0512 v04 formos pildymo pavyzdys

Komentuoti

Vardas
El. paštas (nebus skelbiamas)